Odluka o najavi otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora

Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. na današnjoj je sjednici donijela Odluku kojom se najavljuje otkazivanje Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike Zagrebačkog holdinga d.o.o. od  27. veljače 2002., zbog promijenjenih okolnosti.

Uprava će sukladno odredbama Zakona o radu, pokrenuti postupak mirenja zbog najavljenog otkazivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o.

Temeljni kolektivni ugovor za radnike u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. sklopljen je 27. veljače 2002. g., a Dodatak IV TKU 28. travnja 2011.g.

Pregovori o sklapanju Dodatka V TKU trajali su punih 12 mjeseci, sve do 20. prosinca 2012. godine, bez postignutog suglasja pregovaračkih strana o njegovom sadržaju. Tijekom pregovora pregovarački odbor sindikata nije prihvaćao prijedloge pregovaračke strane poslodavca kojima bi se troškovi osoblja u dijelu materijalnih prava doveli na poslovno prihvatljivu razinu. Naime, kako su se okolnosti u kojima Društvo posluje u značajnoj mjeri pogoršale od sklapanja Dodatka IV TKU na dalje, nastavak ispunjavanja obveza iz TKU za poslodavca je poslovno neodrživ.

Troškovi osoblja u Zagrebačkom holdingu trenutno sudjeluju u neodrživo visokom iznosu u odnosu na ukupne prihode poslovanja. Stoga su pregovori o Dodatku V TKU, započeti krajem 2011.g. imali za cilj, na strani poslodavca, smanjenje iznosa materijalnih prava na razinu neoporezivih iznosa uz daljnje zadržavanje svih prava.