Odluka o imenovanju člana Uprave Zagrebačkog holdinga

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici  Skupštine trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.,  dr. sc. Đurđica Jurić jednoglasno je izabrana  za zajedničku zastupnicu Člana u Skupštini Društva. Predstavnici Člana u Skupštini  Društva su i dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba te dr. sc. Viktor Gotovac.

Skupština Društva danas je donijela odluku o imenovanju Tomislava Čule, dipl oecc.,  za člana Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. na mandatno razdoblje od četiri godine.