Obnova dvorane III u Domu sportova

Nakon što su završeni radovi na sanaciji parketa u dvorani na Trešnjevci, započeli su i radovi na uređenju parketa dvorane lll u Domu sportova.
 
Grad Zagreb će u cijelosti financirati radove koji bi trebali biti završeni do kraja listopada 2012., a ukupna  vrijednost radova procjenjuje se na 149.740,00 kuna. Dvoranu lll u Domu sportova koriste stolnotenisači za treninge i natjecanja.
 


Podružnica Upravljanje sportskim objektima