Nove cijene naknada za zaštitu i korištenje voda

Uredbom Vlade o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda i visini naknade za korištenje voda od 01.01.2013. godine naknada se mijenja s 0,80 kn na 1,35kn za korištenje voda te 0,90 kn na 1,35 kn za zaštitu voda. Spomenuta naknada prihod je Hrvatskih voda.
 
Naknada za zaštitu voda  umanjuje se te iznosi 0,405 kn za fizičke osobe i pravne priključene na CUPOVZ, temeljem donesenog Pravilnika o obračunu i plaćanju naknada za zaštitu voda (NN62/00) i Odluke o primjeni korekcijskog koeficijenta K2, na dijelu javnog sustava odvodnje otpadnih voda Grada Zagreba, od 23.01.2008. godine.
 
Strukturu cijene možete vidjeti na službenim stranicama www.vio.hr
 
 
Podružnica Vodoopskrba i odvodnja