Nova usluga u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga

Godišnja grobna naknada može se od travnja ove godine platiti BEZ NAKNADE za usluge platnog prometa i u  Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, u Ulici grada Vukovara 41, na blagajnama i samouslužnom platomatu. Uvođenje nove usluge nastavak je razvoja poslovnih procesa središnjeg Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga, kojima nastojimo unaprijediti naše usluge te omogućiti korisnicima da na jednom mjestu obave što više poslova iz područja rada Zagrebačkog holdinga.
 
Bez naknade za usluge platnog prometa, godišnja grobna naknada može se, kao i do sada, platiti na blagajni podružnice Gradska groblja, Groblje Mirogoj, Aleja Hermanna Bollea 27. Radno vrijeme blagajni Podružnice je od ponedjeljka do petka od 7.30 do 18.00 sati, subotom od 8.00 do 14.00 sati te nedjeljom i blagdanom od 8.00 do 12.00 sati.
 
Podsjećamo da se u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga bez naknade za usluge platnog prometa može podmiriti i račun jedinstvena uplatnica te komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za potrošnju  vode, naknada za utrošak plina, za odvoz komunalnog otpada i pričuva za zgrade pod upravljanjem GSKG-a. U Centru za korisnike također se mogu kupiti sve vrste karata ZET-a, predati dokumenti za promjenu matičnih podataka, predati zahtjeve i reklamacije, dobiti informacije o upravljanju i održavanju zgrada te obaviti još mnogi poslovi vezani za usluge Zagrebačkog holdinga.
 
Radno vrijeme Centra je ponedjeljkom i srijedom od 7.30 do 18.30 sati te utorkom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 16.00 sati.