Nova kremacijska peć

Na zagrebačkom Krematoriju nedavno je montirana nova plinska kremacijska peć.

Dobavljač je renomirana švedska tvrtka, a nova peć tehnološki je znatno naprednija od prijašnje, s brojnom dodatnom opremom. Njenim radom može se upravljati i daljinski.

Obzirom da je „Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora" propisano da se rad peći u krematoriju, kojih trenutno ima tri, mora pratiti kontinuiranim nadzorom i mjerenjem emisije onečišćujućih tvari  tzv. CEM sustavom, u tijeku je završna priprema za objavu javnog natječaja za njegovu nabavu i ugradnju.
 


Podružnica Gradska groblja