Neistiniti napisi o natječaju za poštanske usluge Zagrebačkog holdinga

Vezano za članke objavljene u pojedinim tiskovinama u zadnje vrijeme, u kojima se neosnovano tvrdi da je Zagrebački holding d.o.o. namjestio natječaj za nabavu poštanskih usluga tvrtki City Express, zbog čega je navodno oštećena tvrtka Lider Express, navodimo sljedeće:
 
„Zagrebački holding d.o.o prošlog je tjedna, zaprimio Rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, u kojem stoji da se žalbe žalitelja odbijaju kao neosnovane. Shodno tome, prilažemo kompletan tekst Rješenja, radi vjerodostojnosti tvrdnje.

ZGH je kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, u tijeku otvorenog postupka javne nabave, proveo analizu i ocjenu ponuda, te donio zakonitu Odluku o odabiru.
Od tri pristigle ponude dvije su ponude isključene i proglašene neprihvatljivima, a jedna ponuda – ponuda ponuditelja City Ex d.o.o. je proglašena prihvatljivom, pravilnom i prikladnom ponudom, te je po kriteriji najniže cijene odabrana.

ZGH je, primjenjujući načelo jednakog tretmana, ponude ponuditelja HP d.d. i Lider express d.o.o. isključio iz razloga što nisu kao sastavni dio svoje ponude dostavili dokaz poslovne sposobnosti - prijave HAKOM-u za obavljanje ostalih poštanskih usluga i dopunskih usluga vezanih uz ostale poštanske usluge.

Isto tako nije točan navod iz medija da su ponuditelji HP d.d. i Lider express d.o.o. isključeni samo iz razloga što nisu dostavili prijavu HAKOM-u već su isključeni i iz razloga:

-          Lider express d.o.o. nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost, budući potvrdama o uredno ispunjenim ugovorima, nije ispunio zahtjev iz dokumentacije za nadmetanje;
-          HP d.d.nije dostavio punomoć kojom bi osobe ovlaštene za zastupanje (osobe navedene u sudskom registru) opunomoćile potpisnika ponude na izradu i potpis svih dokumenata relevantnih za predaju ponude.

Gore navedene dokaze poslovne sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti ZGH je tražio u Dokumentaciji za nadmetanje, na temelju Zakona o javnoj nabavi i Zakona o poštanskim uslugama, te su iste ponuditelji bili dužni dostaviti u svojim ponudama. Ponuditelji HP d.d. i Lider express d.o.o. nisu kao sastavni dio svoje ponude dostavili navedene prijave HAKOM-u te su, jer nisu dokazali svoju poslovnu sposobnost, isključeni iz daljnjeg nadmetanja.
 
Vezano uz razliku u cijeni koja se spominje u medijima ZGH naglašava da se radi o okvirnom sporazumu u kojemu su navedene sve usluge za koje ZGH može za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sklapati ugovore ukoliko mu se pojavi potreba. Iz iskustva u realizaciji predmetnih usluga u prethodnih 5 godina ZGH naglašava da se više od 70% svih usluga koje se realiziraju temeljem ovog okvirnog sporazuma odnosi na usluge prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka do 50 g s dodanim vrijednostima iz čl. 10. St. 3. Zakona o poštanskim uslugama“ – dostava računa ZGH građanima i pravnim osobama. U ovom postupku nabave ponuđene su sljedeće jedinične cijene za navedenu uslugu:
 
-          LIDER EXPRESS d.o.o. ponudio je 1,22, kn,
-          CITY EX d.o.o.1,20 kn
-          HP – HRVATSKA POŠTA d.d.- 3,10 kn.

Iz navedenog je evidentno da je za predmetnu uslugu najnižu cijenu ponudio ponuditelj City Ex d.o.o.
 
S obzirom da se u tekstovima spominje poslovna odluka tvrtke Lider express d.o.o. da paralelno s pokretanjem postupka nabave i raspisivanjem nadmetanja otvori ured u Zagrebu i zaposli 70 ljudi, koje sada, prema medijskim navodima, mora otpustiti. Ova tvrdnja dodatno zbunjuje, uzimajući u obzir činjenicu da je Lider express d.o.o. zaprimio Odluku o odabiru, u kojoj stoji da je njihova ponuda isključena, a ponuda tvrtke City Ex d.o.o. odabrana.

ZGH niti jednim svojim postupkom nije utjecao na poslovnu odluku tvrtke Lider express d.o.o.
 
Ovim putem izražavamo žaljenje što neutemeljene objede konkurentskih tvrtki dobivaju toliki prostor u medijima te na taj način se ruši ugled Zagrebačkom holdinga d.o.o.“


Tekst rješenja žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave možete pročitati ovdje.
 
                                                                                         Služba za  korporativne komunikacije