Na pripremama za dolazak Pape radi 11 podružnica

U poslove uređenja grada te priprema za dolazak Pape Benedikta XVI Hrvatskoj, 4. i 5. lipnja,  uključeno je 11 podružnica Zagrebačkog holdinga.
 
To su  Zagrebački velesajam, Upravljanje sportskim objektima, ZET, Zagrebparking, Čistoća, Zagrebačke ceste, Zrinjevac, GSKG, Vodoopskrba i odvodnja, Digitalni grad i ovisno društvo Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Prema potrebama, u poslove priprema će se uključivati i druge podružnice ili ovisna društva. Na prostoru Zagrebačkog velesajma bit će, prema zahtjevu Crkvenog odbora, smješteni mladi hodočasnici iz cijele zemlje. Podružnica Zrinjevac radi svoje uobičajene poslove hortikulturnog i drugog uređivanja prostora.
 
Priprema reorganizacije odvoza krupnog i komunalnog otpada u nadležnosti je podružnice Čistoća, dok ZET priprema reorganizaciju javnog gradskog prijevoza uoči dolaska i u dane boravka Pape. Na pravcima kretanja Pape i mjestima okupljanja velikog broja hodočasnika provjerava se normalno funkcioniranje svih infrastrukturnih sustava.
 
Važno je naglasiti da će u koordinaciji s MUP-om građani biti pravodobno obavješteni o svakoj promjeni u obavljanju komunalnih i drugih usluga i poslova iz nadležnosti  Zagrebačkog holdinga.