Na Plinarinoj aplikaciji 3000 korisnika
U prvih četiri mjeseca korištenja usluge "Moj račun" registrirano je oko 3.000 korisnika (3.600 kupaca). Njih 400 se odlučilo za dostavu računa putem e-maila. Trend broja korisnika stalno je u porastu što upućuje na velik interes kupaca za ovu uslugu.

U želji da se kupcima omogući lakše praćenje potrošnje plina te brža i jednostavnija dostava računa i njegovo plaćanje, Gradska plinara Zagreb- Opskrba je uvela besplatnu on-line uslugu "Moj račun" na www.gpz-opskrba.hr. Otvaranjem korisničkog profila korisnicima je omogućen prikaz informacija o potrošnji plina, pregled stanja plinskih brojila kod očitanja ili procjena, prikaz aktualnih zaduženja i uplata kupaca kao i odabir mogućnosti dostave računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte te pregled i preuzimanje ispostavljenih računa.

Kao alternativa klasičnoj dostavi računa putem pošte, ova usluga nudi mogućnost dostave obračuna potrošnje plina i akontacijskih rata putem e-maila. Za 272.000 kupaca prirodnog plina, godišnje se isporuči oko 3.300.000 računa za utrošeni prirodni plin.Gradska plinara Zagreb-Opskrba