„Moj račun“ - nova Plinarina internetska usluga

Gradska plinara Zagreb-Opskrba u srpnju je na svojoj web stranici uvela novu aplikaciju „Moj račun“. Ona kupcima prirodnog plina putem web portala omogućuje brz i jednostavan prikaz informacija o potrošnji prirodnog plina, stanjima očitanja plinskih brojila, zaduženjima i uplatama prema otvorenim računima kao i mogućnost dobivanja računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte.
 
Kupcima prirodnog plina omogućeno je praćenje stanja očitanja brojila, obračuna kao i svih izvršenih uplata i mogućih zaostalih zaduženja. Kreiranjem vlastitog korisničkog profila, usluzi "MOJ RAČUN" moguće je pristupiti u svakom trenutku i odabrati opciju dostave računa putem pošte ili e-mailom.
 
-Uvođenjem usluge MOJ RAČUN želja nam je da svojim kupcima prirodnog plina na jedan jednostavan i transparentan način omogućimo prikaz osnovnih informacija o potrošnji plina i odabiru mogućnosti dostave računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte. Ovo je prvi korak u smjeru uvođenja e-poslovanja prema našim kupcima i omogućavanja lakšeg praćenja potrošnje plina te bržu i jednostavniju dostavu i plaćanje računa. Ova usluga namijenjena je prvenstveno korisnicima Internet bankarstva, ali i svim ostalim kupcima koji svoje račune plaćaju na tradicionalan način- objasnio je Petar Jović, direktor Sektora razvoja Gradske plinare Zagreb – Opskrbe.
 
 

Gradska plinara Zagreb- Opskrba