Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju Zagrepčanke

Zagrebački holding d.o.o.  objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju nekretnine i/ili poslovnu suradnju za razvoj lokacije "Zagrepčanka", Heinzelova 64-68, ukupne površine zemljišta 100.625 m2, ukupno BRP upisanih objekata cca 32.000 m2

Nekretnina se prodaje u zatečenom zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju, po principu “viđeno-kupljeno”, te važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. Predviđena mogućnost gradnje je između 230.000 i 280.000 m2, GBP nadzemno. Zemljišni kompleks “Zagrepčanka” nalazi se u poslovno-trgovačkoj zoni uz Radničku cestu, koja predstavlja novi poslovni centar Zagreba, svega 2 km udaljenosti od glavnog željezničkog i autobusnog kolodvora te 6 km od zračne luke Pleso.

Nekretnina je u zoni mješovite, pretežito poslovne namjene (oznake M2) te u obuhvatu urbanog pravila “Uređenje i obnova prostora visoke gradnje“ (oznaka 2.9) i Gradskog projekta s obvezom provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja. Smještena je unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, na kojoj su evidentirani pojedinačni zaštićeni elementi prirodne i kulturne baštine.

Rok za podnošenje ponuda, s prijedlogom kupoprodajne cijene i/ili prijedloga poslovne suradnje za razvoj lokacije je 30. travanj 2012.
 
Napomena: ovaj poziv kao i prispjela ponuda nisu obvezujući.

Ponude se dostavljaju u
Urudžbeni ured Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb

ili šalju poštom u zatvorenoj omotnici, s obaveznom oznakom
 
„ISKAZIVANJE INTERESA ZA LOKACIJU ZAGREPČANKA – NE OTVARATI"

Sve potrebne informacije molimo zatražite putem e-maila zagrepcanka@zgh.hr