Izdavanje novih đačkih i studentskih pretplatnih karata

ZET od 22. kolovoza zaprima zahtjeve za izdavanje novih pretplatnih karata i produljenje statusa učenika i studenata za školsku, odnosno akademsku 2012./2013. godinu.

Odlukom o socijalnoj skrbi pravo na besplatan prijevoz na području Grada Zagreba ostvaruju  učenici i studenti s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu obiteljskog domaćinstva jednaki ili manji od 2000,00 kuna. Učenici i studenti pravo na besplatan prijevoz u vozilima ZET-a ostvaruju predočenjem godišnje pretplatne karte ZET-a.

Korisnike prava, na njihov zahtjev, utvrđuje nadležan Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na temelju dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, sukladno Odluci. Korisnici besplatnog prijevoza besplatne učeničke i studentske kupone preuzimaju na prodajnim mjestima ZET-a prema Popisu nadležnog Gradskog ureda kojemu su podnijeli Zahtjev za ostvarivanje prava za školsku ili akademsku godinu 2012./2013.
 
Više na linkuPodružnica ZET