Isporuka vode u gradu sigurna

Iako su u pojedinim krajevima Hrvatske proglašene redukcije vode uzrokovanih dugotrajnom sušom i visokim temperaturama, vodoopskrba Grada Zagreba odvija se uredno.
 
Na vodocrpilištima se parametri crpljenja kreću u očekivanim vrijednostima te nema indikatora poremećaja u narednom periodu. Trenutne mogućnosti isporuke vode u potpunosti zadovoljavaju svim zahtjevima potrošnje.
 
Rezultati analiza pokazuju da ova suša nije utjecala na očekivane i uobičajene vrijednosti analiziranih pokazatelja te je kvaliteta vode stabilna i prema rezultatima analiza, kvaliteta vode zadovoljava propisane vrijednosti Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
 


Podružnica Vodoopskrba i odvodnja