Godišnje izvješće Grupe Zagrebački holding

21. travnja 2017. - Uprava Društva Zagrebački holding d.o.o. s 31. ožujkom 2017. godine usvojila je godišnja izvješća Društva Grupe Zagrebački holding.

Prema rezulatima poslovanja, Društvo je završilo 2016. godinu sa 65,4 milijuna kuna dobiti nakon oporezivanja, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja bolji rezultat poslovanja za 4,5 milijuna kuna.  Na uzlazni su trend, između ostalog, utjecale mjere restrukturiranja s kojima Uprava Društva nastavlja i u 2017. godini.

Kodeksom korporativnog upravljanja, kojega Skupština Društva donosi u svibnju 2016. godine, nakon što su ga prethodno usvojili Uprava i Nadzorni odbor, utvrđena je obveza uspostavljanja, održavanja i daljnjeg unaprjeđenja visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti. Isti se akt donosi s ciljem još učinkovitijeg poslovanja i odgovornog upravljanja resursima, koji su u funkciji razvoja organizacije, a u interesu korisnika komunalnih i javnih usluga, građana grada Zagreba općenito, te svih ostalih interesno-utjecajnih skupina. Odrednice Kodeksa definiraju cjelovito upravljanje mehanizmima kojima se osigurava strateško planiranje i realizacija ciljeva, obuhvaćajući procese odlučivanja, procedure i alate koji se u odgovornom poslovanju koriste, kao i sustav vrednovanja, odnosno evaluacije. Načela i postupanja prema Kodeksu smatraju se smjernicama i za povezana društva te ustanovu koja djeluje u sastavu Grupe Zagrebački holding.

U 2016. godini donesen je i srednjoročni plan za razdoblje od pet godina. Planom su utvrđeni ciljevi i prioriteti razvoja Društva do 2021. godine, dok su razvojnom strategijom definirane mjere kojima će se do 2021. godine osigurati povećanje kvalitete usluge, jačanje razvoja i rasta te uspostavljanja održivog dugogodišnjeg poslovanja.

Ispunjavajući svoju misiju, Zagrebački holding se intenzivno u 2016. godini profilira kao servis građana i organizacija proaktivnog djelovanja, uključujući se sve intenzivnije u društveni život zajednice, razvijajući interaktivne komunikacijske principe i modelirajući usluge prema potrebama korisnika. Osigurava se kontinuirana informacijska i promptna operativna podrška korisnicima kroz jedinstveni centar, što predstavlja stvaranje platforme za suvremeno upravljanje odnosima s korisnicima.

U 2016 godini najznačajniji događaji odnosili su se na aktivnosti usmjerene na:
  • Upravljanje odnosa s korisnicima - građanima
  • Upravljanje odnosa s Gradom Zagrebom
  • Upravljanje odnosa s gospodarstvom
  • Financijsko restrukturiranje
  • Odnosi sa zaposlenicima.
Godišnje izvješće možete preuzeti ovdje.