Ekstremne oborine nisu ugrozile odvodnju u gradu

Unatoč iznimo velikoj količini kiše, od čak 60 do 80 l/m², koja je u noći sa 12. na 13. rujna pala na području Zagreba gradski odvodni sustav nije bio ugrožen niti su zabilježene štete.

Budući da oborina nije bila lokalnog karaktera, već je zahvatila čitav Zagreb, kanalski sustav je bio maksimalno opterećen te je Glavnim odvodnim kanalom prema rijeci Savi dostignut maksimum do 47 m³/sec. Takva protoka nije zabilježena još od 1989. godine kada su poplavljeni objekti uz Radničku cestu i drugi dijelovi Grada Zagreba.

Razvojem sustava, redovitim održavanjem te riješavanjem kritičnih točaka odvodnje postignuto je da Grad Zagreb nije ugrožen tako velikim intenzitetom oborine.
 

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja