Dodatne usluge suvlasnicima na web stranici podružnice GSKG

Unaprjeđujući svoje usluge i komunikaciju s korisnicima, podružnica GSKG je suvlasnicima zgrada koje još nemaju upravitelja ili ga žele promijeniti, na svojoj web stranici omogućila ispunjavanje obrasca temeljem kojeg će im se dostavit ponuda za upravljanje zgradom.

Zahvaljujući tome, suvlasnici u najkraćem roku dobivaju povratnu informaciju o mogućnosti ugovaranja upravljanja, a u daljnjim kontaktima se, kao i obično, preciziraju sva preostala pitanja vezana održavanje  predmetne zgrade.

Uz to, jedna od novina na internetskoj stranici podružnice GSKG je i mogućnost izračuna naknade za predstavnika, čistačicu, kotlovničara, domara… Uz samo pojašnjenje o obvezama plaćanja poreza i doprinosa na navedene naknade, koje spadaju u povremene poslove i prema Zakonu o porezu na dohodak su definirane  kao drugi dohodak, na ovaj je način suvlasnicima omogućen i njihov izračun. Kako ovi bruto iznosi moraju biti osigurani kroz godišnji program upravljanja, time suvlasnici uz poboljšanu dostupnosti informacija o njihovoj zgradi, lakše mogu procijeniti i potrebnu visinu pričuve.

 
Podružnica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo