AGM: Gjuro Szabo: O Zagrebu

Gjuro Szabo: O Zagrebu, autorice Snješke Knežević, novi je naslov nakladničke kuće AGM, podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Knjiga je komponirana u tri cjeline. U prvoj prevladavaju tekstovi posvećeni uglavnom arhitektonskoj baštini Zagreba od 17. do početka 20. st., ali i pojedinim manjim, ali važnim temama, potaknutim katkad obljetnicama, katkad drugim povodima. U drugoj cjelini donose se Szabini tekstovi o Kaptolu, katedrali i Dolcu, tada najugroženijim dijelovima povijesne jezgre, za čiju sudbinu Szabo vodi brigu od rušenja Bakačeve kule 1906. i natječaja za regulaciju Kaptola i Dolca iz 1908., prožetim jadom zbog gubitaka i osudom Hermanna Bolléa i njegova protektora Izidora Kršnjavoga te simpatijom za suborca, arhitekta Viktora Kovačića. U trećoj cjelini donose se Szabini kulturno-povijesni biseri i razastire pun opseg njegova interesa i osjećajnosti. Tu se Szabo predstavlja kao „politički i društveni historik, estetičar, suvereni tumač vrednota i čudesan poznavalac ljudi“, kako ga obilježava Josip Horvat.

Knjigom Gjuro Szabo O ZAGREBU nakladnici pokreću novu biblioteku „Memorija i grad“, u kojoj će objavljivati pretiske starih i niz novih izdanja iz pera najreprezentativnijih autora iz područja kulturne povijesti naših gradova.

GJURO SZABO (Novska 1874. - Zagreb 1943.) najistaknutiji je moderni povjesničar Zagreba. U njegovu opusu, koji broji tristotinjak studija, rasprava, eseja, feljtona i kritika, gotovo trećina posvećena je zagrebačkoj povijesti, kulturi i baštini.
 


Podružnica AGM