EN HR

ZGOS

Web stranica: www.zgos.hr

Zeleni trg 3, Zagreb
Tel: 01 6421 510
Fax: 01 6429 651
E-mail: zgos@zgh.hr

OIB: 85584865987-012
IBAN: HR98  2360000-1400480435Prikaži na karti

O PODRUŽNICI
Osnovna zadaća podružnice ZGOS je vođenje pogona i sanacije zagrebačkog odlagališta neopasnog otpada Prudinec u Jakuševcu, reciklaža otpada, odlaganje komunalnog i drugog otpada.

Odlagalište Prudinec – Jakuševec nije samo obična ploha na koju gotovo milijunsko stanovništvo Grada ostavlja sve ono što smatra nepotrebnim i štetnim. Ono je i suvremen pogon u kome se reciklira građevinski otpad, proizvodi kompost i plin uz stalni nadzor podzemnih voda, zraka, otpada i životinjskog svijeta.

Postrojenje za reciklažu građevinskog otpada, kapaciteta 50 tona na sat, sprječava uništavanje prirodnih bogatstava, svojim proizvodima zamjenjujući one koje bi smo morali uzimati iz prirodnog okoliša. Postrojenje za biokompostiranje i stvaranje tla, od biološkog otpada proizvodi visokovrijedno gnojivo – kompost i prosijani talog koji se koristi za kultiviranje zemljišta.

Građani Grada Zagreba koji imaju mjesto boravka na području Grada Zagreba mogu odložiti svoj komunalni i građevinski otpad koji nastaje u kućanstvu besplatno ukoliko ga sami dovezu (u jednoosovinskoj prikolici za osobna vozila ili u osobnom automobilu). Ostali subjekti koji koji odlažu otpad na Odlagalište čine to po cijenama navedenim u važećem cjeniku Podružnice ZGOS koji se nalazi na internetnskim stranicama Podružnice ZGOS.

ZGOS je utemeljen 1998. s osnovnom zadaćom sanacije jednog od najvećih ekoloških problema u ovom dijelu Europe – zagrebačkog odlagališta komunalnog otpada Prudinec – Jakuševec. Odlagalište je uspješno sanirano, no time posao ZGOS-a nije prestao.

Podružnica ZGOS usvojila je 29.12.2003. istodobno Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 i Sustav gospodarenja okolišem ISO 14001:1996. te tako postala prva podružnica u vlasništvu Grada Zagreba koja je istodobno usvojila visoke standarde iz oba sustava. Potvrda usklađenosti svih procesa s ovim normama i želju za njihovim stalnim unapređenjem potvrđuju, obnovljeni certifikati za obje norme od strane certifikacijske kuće BVQI Hrvatska (ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004).

Voditeljica podružnice: Anita Udovičić
Tel: 01 6421 502
Fax: 01 6429 651
E-mail: zgos@zgh.hr

Odlagalište otpada JakuševecSajmišna cesta bb, Zagreb
Tel: 01 6609 601
Fax: 01 6609 602

GALERIJA FOTOGRAFIJA