EN HR

ZGOS

Web stranica: www.zgos.hr

Zeleni trg 3, Zagreb
Tel: 01 6421 510
Fax: 01 6429 651
E-mail: zgos@zgh.hr

OIB: 85584865987-012
IBAN: HR98  2360000-1400480435Prikaži na karti

O PODRUŽNICI
 
Osnovna djelatnost Podružnice je zbrinjavanje komunalnog i ne opasnog/inertnog otpada. ZGOS je utemeljen 1998. s osnovnom zadaćom sanacije jednog od najvećih ekoloških problema u ovom dijelu Europe – zagrebačkog odlagališta komunalnog otpada Prudinec – Jakuševac. Odlagalište je uspješno sanirano, no time posao ZGOS-a nije prestao. Naime, vođenje i upravljanje saniranim odlagalištem kao i iscrpan monitoring stanja okoliša također je u nadležnosti ZGOS-a.
 
Odlagalište Prudinec – Jakuševec nije samo obična ploha na koju gotovo milijunsko stanovništvo Grada ostavlja sve ono što smatra nepotrebnim i štetnim. Ono je i suvremen pogon u kome se reciklira građevinski otpad, proizvodi kompost i plin uz stalni nadzor podzemnih voda, zraka, otpada i životinjskog svijeta. Postrojenje za reciklažu građevinskog otpada, kapaciteta 50 tona na sat, sprječava uništavanje prirodnih bogatstava, svojim proizvodima zamjenjujući one koje bismo morali uzimati iz prirodnog okoliša.  Postrojenje za biokompostiranje i stvaranje tla, od biološkog otpada proizvodi visokovrijedno gnojivo – kompost i prosijani talog koji se koristi za kultiviranje zemljišta. Kapacitet ovog postrojenja godišnje iznosi 32.000 tona navedenih proizvoda.
Odlagališni plin koji se stvara u odloženom otpadu preko mreže plinovoda s kondenznim loncima i plinskih zdenaca odvozi se do plinskih motora na kojima se od odlagališnog plina proizvodi električna energija. Proizvedenom električnom energijom može se opskrbiti više od 1.600 domaćinstava.
 
Interventni crpni sustav (ICS)- Sastoji se od 4 zdenca koja imaju zadaću crpiti (ispumpavati) zagađenu podzemnu vodu. Zdenci ICS-a postavljeni su tako da predstavljaju hidrauličku barijeru čime se sprječava daljnje zagađenje izvorišta pitke vode. Procjedna voda se prikuplja drenažom i odvodi do sabirnih bazena odakle se pumpama dovode do Uređaja za pročišćavanje procjednih voda na kojem se otpadna voda pročišćava kako bi se mogla ispustiti u recipijent. Retencijski bazen- nakon obrade, pročišćene procjedne vode ispuštaju se u retencijski bazen. U retencijskom bazenu prikupljaju se i oborinske vode. Voda iz retencijskog bazena se ispušta u rijeku Savu. Prije ispusta u rijeku Savu, kontrolira se kvaliteta vode na kontrolnom mjernom oknu.
Ulaz: Pristiglom otpadu na Ulazu u odlagalište provjerava se cjelokupna dokumentacija sukladno važećim propisima. Ulaz je opremljen uređajem za mjerenje radioaktivnosti, kako bi se spriječio ulaz radioaktivnog otpada u krug odlagališta.
 
ZGOS  stalno prati, odnosno anketira, zadovoljstvo korisnika uslugom odlaganja i recikliranja. Uz to se i aktivno surađuje sa susjednim naseljima (Jakuševac, Mičevec) i udrugama za zaštitu okoliša. Veliki naglasak u poslovanju stavlja se na edukaciju u području gospodarenja otpadom.
 
Podružnica ZGOS usvojila je 29. prosinca 2003. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2000 i sustav gospodarenja okolišem ISO 14001:1996. Potvrdu usklađenosti svih procesa s obje norme i želju za njihovim stalnim unapređenjem potvrđuju obnovljeni certifikati za obje norme od strane certifikacijske kuće BVQI Hrvatska (ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004).

Voditeljica podružnice Anita Udovičić

Tel: 01 6421 502
Fax: 01 6429 651
E-mail: zgos@zgh.hr

Odlagalište otpada JakuševecSajmišna cesta bb, Zagreb
Tel: 01 6609 601
Fax: 01 6609 602

GALERIJA FOTOGRAFIJA