EN HR

VodaKATEGORIJE POTROŠAČA I NAČIN OBRAČUNA
OBITELJSKE KUĆE
 • mjesečni obračun potrošnje
STAMBENE ZGRADE
 • mjesečni obračun potrošnje
OSTALE kategorije potrošača
 • mjesečni ili petnaestodnevni obračun potrošnje
Ako potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene komunalne usluge, potrošnja vode obračunavat će se prema procjeni prosječne dnevne potrošnje istog korisnika.

OBVEZE POTROŠAČA

 • Omogućiti isporučitelju vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena
 • Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera
 • Platiti naknadu za isporučenu količinu komunalne usluge u roku 10 dana od dana primitka računa, a najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu
CIJENA VODE
Nove cijene vodnih usluga u primjeni su od 1. ožujka 2013. godine. U skladu sa zakonskim odredbama izmijenjen je i način obračuna vodnih usluga. Naime, na temelju Zakona o vodama čl. 206, stavak 7. (NN 153/09) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10), isporučitelji vodnih usluga obvezni su utvrditi fiksni i varijabilni dio cijena vodnih usluga. Fiksni dio plaćaju svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju, dok se varijabilni dio cijene obračunava po utrošenim kubicima vode.
 

CIJENA VODE KUĆANSTVA

CIJENA VODE OSTALI KORISNICI


OPSKRBE PITKOM VODOM AUTO CISTERNOM
Prijevoz i distribucija pitke vode cisternom naručuju se na:
 • tel: 01/ 6163-348
 • faks: 01/ 6163-347
CIJENA OPSKRBE VODOM AUTO CISTERNOM

PROMJENE NAZIVA KORISNIKA U slučaju promjene naziva korisnika za kupce koji su u obiteljskim kućama potrebni su sljedeći dokumenti:
 • izvadak iz zemljišne knjige
 • kupoprodajni ili darovni ugovor, ili ugovor o zamjeni nekretnina
 • rješenje o nasljeđivanju
Uz dokumente potrebno je priložiti akontacijsku uplatnicu zbog utvrđivanja šifre kupca. Potrebno je podmiriti sve eventualno zaostale obveze.

U slučaju promjena statusa kupaca u stambenim zgradama potrebno je:
 • Pisanim putem izvijestiti Društvo o promjenama vezanim za broj osoba, promjeni broja osoba ili promjeni potrošača na temelju pisane prijave upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika ili pisane izjave samog potrošača ovjerene kod javnog bilježnika, najkasnije do 25-tog dana u tekućem mjesecu.
 • Ako kod pojedinog korisnika promjena traje manje od mjesec dana, prijava promjene nije potrebna.
 • Ako u stambenoj zgradi ili stanu ima prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost, a nisu ugrađeni sekundarni vodomjeri, potrošači se trebaju sporazumjeti o omjerima plaćanja ukupno registrirane potrošnje vode. Sporazum treba sadržavati, osim udjela u potrošnji izraženog u postotcima, puni i skraćeni naziv potrošača, sjedište, broj računa i matični broj poslovnog subjekta. Takav sporazum, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenih osoba svih sudionika u potrošnji vode, dostavlja se u pisanom obliku Odjelu prodaje.

KONTAKTI

INFORMACIJE O VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA I DIJELA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Odjel za odnose s korisnicima (informacije i reklamacije):   

 • Tel: 01/6163-777
 • Faks: 01/6163-770
 • E-mail: informacije.reklamacije@vio.hr
Besplatni telefon za reklamacije i informacije: 0800 200 013

Centrale:
 • 6163-000 za lokaciju Folnegovićeva 1
 • 6163-500 za lokaciju Eleonore Patačić 1b
Dežurne službe (radno vrijeme 0-24h):
 • ODVODNJA: 01/6163-222
 • VODOOPSKRBA: 01/6163-999
NAPOMENA: u cilju bolje kvalitete usluge, razgovori upućeni Dežurnoj službi Vodoopskrbe se snimaju

OSTALI KONTAKTI

Dojava promjena broja članova kućanstva putem obrasca (prodaja vode): Faks: 01/6163-657; 01/6163-226

Dojava stanja vodomjera: tel: 01/6163-617 ili izravno putem web servisa www.mojvio.hr.

Narudžba prijevoza i distribucija pitke vode: tel: 01/6163-348, faks: 01/6163-347

ISPOSTAVA SAMOBOR:
 • Centrala: 01/3361-463
 • Dežurna služba: 01/3361-463, 01/3361-390
 • Prodaja vode: 01/3366-508
 • Adresa: Zagrebačka ulica  18, 10 430 Samobor

Sva pošta koja se šalje VodoopskrbI i odvodnjI treba biti adresirana na:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
p. p. 896
10001 Zagreb

OIB: 83416546499

S ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga i komunikacije s potrošačima u Zagrebačkom holdingu je imenovano i funkcionira POVJERENSTVO ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA