EN HR

Jedinstvena uplatnica

1. Koje su obveze obuhvaćene jedinstvenom uplatnicom?
Jedinstvenom uplatnicom zasad su obuhvaćene slijedeće obveze:
 • komunalna naknada
 • naknada za uređenje voda
 • stambena pričuva (za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o.)
 • najamnina (za prostore koji su u vlasništvu Grada Zagreba)
 • naknada za odvoz komunalnog otpada (podružnica Čistoća)
 • naknada za potrošnju vode (ViO d.o.o.).
2. Je li moguće plaćanje jedinstvene uplatnice karticama?
Jedinstvenu uplatnicu ne možete platiti karticama.

Moguće je ugovoriti trajni nalog putem American Express i Diners Club kartica, Zagrebačke banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., i elektroničko prezentiranje računa preko Zagrebačke banke d.d..

3. Kako se mogu  promijeniti podaci o obvezniku plaćanja jedinstvene uplatnice?
Presliku dokumentacije o promjeni vlasništva u cijelosti, sa vidljivom ovjerom javnog bilježnika (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor i sl. te zapisnik o primopredaji) potrebno je dostaviti osobno u Centar za korisnike, Ulica grada Vukovara 41 ili GSKG d.o.o., Savska c.1, odnosno poslati poštom u GSKG d.o.o., Savska cesta.1, Zagreb.

4. Kako mogu promijeniti adresu slanja računa?
Zahtjev za promjenu adrese slanja računa možete dostaviti osobno u Centar za korisnike, Ulica grada Vukovara 41, ili na e-mail centarzakorisnike@zgh.hr Potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice, kao i kontakt telefon.

5. Imam prigovor na navedenu kvadraturu stana u kojem živim. Kako mi možete ispraviti te podatke?
Za pogrešno obračunatu kvadraturu stambenog prostora, potrebno je podnijeti prigovor i dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiva ispravna kvadratura.
Dokumentaciju možete dostavite osobno ili poštom u GSKG d.o.o. Savska cesta 1i u Centar za korisnike Ulica grada Vukovara 41 ili  na adresu e-pošte centarzakorisnike@zgh.hr. Po potrebi, na očevid izlazi i terenski radnik GSKG-a.

6. Nisam dobio jedinstvenu uplatnicu za tekući mjesec. Na koji način je mogu dobiti?
Prijepis računa možete zatražiti osobnim dolaskom u Centar za korisnike, odnosno putem mail adrese centarzakorisnike@zgh.hr

7. Na koji način je moguće dobiti povrat više uplaćenih sredstava?
Za povrat više uplaćenih sredstava, uz našu provjeru osnovanosti zahtjeva, potrebno je dostaviti dokaz o uplati, kao i presliku kartice tekućeg računa (osobnim dolaskom u Centar za korisnike odnosno putem mail adrese centarzakorisnike@zgh.hr)

8. Na sve telefonske brojeve navedene na poleđini uplatnice koju mjesečno dobivam, nitko se ne javlja. Je li to moguće?
Na brojeve navedene na poleđini uplatnice koje mjesečno dobivate naši se djelatnici konstantno javljaju te rješavaju upite i reklamacije građana. Ali kako pristiže velik broj poziva, povremeno je potrebno pričekati da se linija oslobodi.
Uvidjeli smo da postoji potreba za daljnjim razvojem telefonske komunikacije i u planu je unapređenje iste putem formiranja Call centra, koji bi predstavljao sredstvo dodatne telefonske podrške u upitima vezanim za komunalne račune i poslovanje Zagrebačkog holdinga.

9. Zašto Zagrebački holding račune ne šalje e-poštom?
Od 2007. godine Zagrebački holding ima ugovorenu uslugu elektroničke prezentacije računa, temeljem Ugovora sklopljenog sa Zagrebačkom bankom d.d..
Za detaljnije informacije i samo ugovaranje navedene usluge, molimo korisnike da se obrate u jednu od poslovnica ZABE.

10. Mogu li spojiti račune koje plaćam za stan i za garažu?
Nije moguće objediniti na jednom računu uplate za dva ili više različita objekta. Uplata i račun sadrže poziv na broj neophodan za knjiženje. Sastavni dio poziva na broj je sistemski broj objekta, koji je različit za svaki prostor.

11. Gdje mogu platiti račune bez provizije?
Osim na blagajnama Centra za korisnike, jedinstvena uplatnica može se platiti bez naknade usluge platnog prometa još i:
 • na samoposlužnom platomatu u prostoru Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga
 • na blagajni GSKG d.o.o., Savska cesta 1, radnim danom od 8,00 do 14,30 sati
 • trajnim nalozima ili elektroničkim prezentiranjem računa preko Zagrebačke banke d.d.
 • trajnim nalozima preko Privredne banke Zagreb d.d.
 • trajnim nalogom preko American Express kartice koju je izdao PBZ Card d.o.o. te
 • trajnim nalogom preko Diners Club kartice koju je izdao Erste Card
11. Na koji način dogovoriti plaćanje računa Zagrebačkog holdinga trajnim nalogom?
Plaćanje jedinstvene uplatnice trajnim nalogom moguće je ugovoriti putem Zagrebačke banke d.d., Privredne banke Zagreb d.d., American Express kartice te Diners Club kartice.
Plaćanje putem trajnog naloga ugovara se u Banci uz dostavljen zadnji račun za obračun naknada i usluga.

12. Upisao sam krivi poziv na broj na uplatnicu. Što mi je činiti?
Kopiju naloga za plaćanje sa upisanim pogrešnim pozivom na broj i točnim podacima o objektu za koji se trebalo platiti, kao i specifikacijom naknada i perioda, potrebno je poslati na adresu e-pošte centarzakorisnike@zhg.hr ili poslati telefaksom na broj 6429-040.

13. Koji je moj sistemski broj objekta i obveznika?
Sistemski broj objekta i obveznika nalazi se na svakom JUP-ovom računu Zagrebačkog holdinga (jedinstvena uplatnica), a smješten je u gornjem desnom kutu istoga.