Započeo 12. Međunarodni simpozij o gospodarenju otpadom

U Starogradskoj vijećnici u Zagrebu danas je započeo 12. Međunarodni simpozij o gospodarenju otpadom u organizaciji Grada Zagreba, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša. Na simpoziju su se okupili međunarodni domaći i strani stručnjaci iz područja gospodarenja otpadom, među njima i predstavnici Zagrebačkog holdinga d.o.o. Po prvi puta u Hrvatskoj borave predstavnici ISWA (International Solid Waste Association), najjače međunarodne udruge za gospodarenje otpadom.

U dva dana trajanja simpozija sudjeluje 60 predavača, od čega 10 stranih  te 450 gosta sudionika, a kroz brojna predavanja dat će se presjek najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja iz ovog područja. Poseban naglasak ovogodišnjeg simpozija je posvećen implementaciji europske legislative iz područja gospodarenja otpadom te provedbi ciljeva zacrtanim u planiranim dokumentima u RH (Zakon o otpadu, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode)

Na simpoziju je u ime Zagrebačkog holdinga d.o.o. govorio predsjednik Uprave Ivo Čović, naglasivši kako gospodarenje otpadom nema samo ekološku ili sanitarnu dimenziju, već  postaje industrija u kojoj se primjenjuju najnovija tehnološka rješenja.

-Zagrebački holding prati te trendov i poduzima niz aktivnosti na poboljšanju sustava gospodarenja otpadom.Premda se u Zagrebu zadnjih nekoliko godina, u recesijsko doba, bilježi smanjivanje količine odloženog otpada (pad u pet godina od 400 tisuća na 300 tisuća tona), povećava se broj vrsta otpada koje se odvojeno skupljaju, recikliraju i oporabljuju. Pokazali smo da se građevinski otpad može gotovo u potpunosti reciklirati. U proteklih godinu dana smo otvorili dva nova reciklažna dvorišta a dva su u pripremi. Završen je pilot-projekt odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka, a u tijeku je izrada projekta unapređivanja čitavog sustava gospodarenja otpadom kojim upravlja Zagrebački holding.U velikim gradovima kao što je Zagreb zbrinjavanje otpada dimenzionira se i kao zaštita okoliša ali i kao vrijedan sirovinski resurs, u oba slučaja kao doprinos održivom razvoju- rekao je Ivo Čović.

Idealan cilj postizanja razvoja i potrošnje u gradu ili društvu bez odlaganja otpada ili realizacija načela/strategije 'zero waste-zero landfil', nastavio je,  nije moguća u sto postotnom obujmu, ali je realno postupno transformirati sustav od prikupljanja i odlaganja otpada ka sustavu efikasnog gospodarenja otpadom kao resursom.