VIO dobio certifikat ISO 22000: 2005 za opskrbu vodom

U podružnici Vodoopskrba i odvodnja uspješno je završen proces certifikacije sustava upravljanja sigurnošću hranom u skladu s normom ISO 22000:2005, a odnosi se na opskrbu vodom. Audit je provela tvrtka Bureau Veritas Certification, počevši 18. siječnja, a dobiveni certifikat vrijedi do 17. siječnja 2016. godine.

ISO 22000 je prva međunarodna norma za implementaciju sustava zdravstvene sigurnosti hrane. Ona obuhvaća interaktivnu komunikaciju, upravljanje sustavom i upravljanje rizicima. Struktura norme je usklađena s ISO 9001 i ISO 14001.

Bureau Veritas Certification  nalazi se među prvim aktivnim sudionicima tehničkog odbora koji je razvio normu ISO 22000 te prihvatio HACCP sustav. Ujedno je i prva certifikacijska kuća koja je dobila pravo certifikacije prema zahtjevima norme ISO 22000 od DANAK-a, a danas je akreditirana od strane međunarodnog tijela UKAS.

Bureau Veritas Certification posluje u više od 100 država.
 

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja