Troškovi odvjetničkih usluga smanjeni za dvije trećine

Zahvaljujući korporativnom upravljanju te ekipiranju i povećanju efikasnosti rada Službe za pravne poslove u Direkciji Zagrebačkog holdinga d.o.o. u posljednje tri godine znatno su racionalizirani troškovi korištenja vanjskih pravnih usluga. Tako je od 2009. godine do danas vidljivo smanjenje troškova  za odvjetničke usluge za gotovo dvije trećine.

U 2009. godini ugovorene pravne usluge iznosile su 14.826.685,00 kuna, u 2010. smanjene su na 11.401.000,00 kuna, a u 2011. bile su 9.250.400,00 kuna. Planom za 2012. godinu predviđeno je da će ukupni troškovi  usluga odvjetnika iznositi 5.198.365,00 kuna.

Na temelju posljednje objave na listu Zagrebačkog holdinga d.o.o. uvršteno je 50 odvjetnika i odvjetničkih društava. Zadaci odvjetnika su u pravilu vođenje parničnih postupaka, a time ujedno i zastupanje pred sudovima. Podružnice s najvećim brojem predmeta (GSKG, VIO, Čistoća, Zagrebparking) u pravilu ne koriste odvjetnike za pisanje prijedloga za ovrhu, već ih izrađuju u suradnji s APIS-om, čime se značajno smanjuju sredstva za te usluge.