Pravila nagradne igre "Ljeto sa Zagrebačkim holdingom"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09)  te članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB: 85584865987, Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, uz suglasnost MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE, klasa: UP/I-460-02/13-01/462, ur.broj: 513-07-21-07/13-2, utvrđuje
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE
„LJETO SA ZAGREBAČKIM HOLDINGOM“


Članak 1.
Priređivač Nagradnu igru priređuje u cilju promocije ponude podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. – AGM, Vladimir Nazor, Upravljanje sportskim objektima, ZET i Zrinjevac.

Članak 2.
Trajanje nagradne igre je u razdoblju od 29.05.2013. do 02.06.2013., i ima samo jedno kolo.

Članak 3.
Pravila nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija, bit će objavljena na web stranici Priređivača na www.zgh.hr, te će pravila biti na dispoziciji sudionicima tijekom cijelog trajanja nagradne igre na prodajnim prostorima Zagrebačkog holdinga d.o.o. - podružnica Zrinjevac i AGM, postavljenima na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart, Park Bundek u Zagrebu.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u ovoj nagradnoj igri imaju svi posjetitelji koji tijekom trajanja Međunarodne vrtne izložbe Floraart, u razdoblju od 29.05.2013. do 02.06.2013., ostvare kupnju na prodajnim mjestima podružnica Zagrebačkog holdinga na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart, te popune kupon koji će im biti uručen prilikom kupnje.

Na kupon je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu i telefon te ga najkasnije do završetka Međunarodne vrtne izložbe Floraart, 02.06.2013. godine, ubaciti u za to predviđeni sandučić na prodajnim mjestima Zagrebačkog holdinga d.o.o. – podružnica Zrinjevac i AGM na Međunarodnoj vrtnoj izložbi Floraart.

Članak 5.
Svaki sudionik u sandučić može ubaciti neograničen broj kupona.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Službe za marketing i prodaju Zagrebačkog holdinga d.o.o., te podružnica AGM, Vladimir Nazor, Upravljanje sportskim objektima, ZET-a i Zrinjevca, kao ni članovi njihove uže obitelji.
Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:

1. 1   x   Vikend u Crikvenici za dvije osobe (puni pansion) u 6. ili 9. mj.
2. 4    x   nedjeljni obiteljski ručak u AK Snježna kraljica
3. 4    x   Nedjeljni ručak za dvoje u AK Snježna kraljica
4. 4    x   Vikend ručak za dvije osobe u hotelu Tomislavov dom
5. 2    x   Ručak za dvije osobe u restoranu Grada mladih
6. 2    x   Tečaj plivanja za djecu na bazenu Šalata
7. 7    x   Obiteljske ulaznice/vikend na bazenu Šalata
8. 2    x   Ulaznice za 2 osobe/vikend na bazenu Šalata
9. 5    x   Obiteljske ulaznice/radni dan, vikend za bazen Mladost
10. 8    x   Ulaznice za 2 osobe/radni dan, vikend na bazenu Mladost
11. 3    x   Probno jahanje s trenerom/30min na Hipodromu
12. 1    x   Knjiga 'O Zagrebu', Gjuro Szabo
13. 10  x   'Knjiga o ružama', Josip Rogin
14. 10  x   Komplet Bojanke za djecu
15. 4   x   Razgled grada u turističkom kabrio autobusu, 2 odraslih + 2 djece do 12g.
16. 4    x   Razgled grada u turističkom kabrio autobusu, 2 odraslih
17. 6    x  Sitno bilje
18. 1   x   Tradescantia (puzavac)
19. 1   x   Crasula (drvo novca)
20. 1   x   Croton
21. 1   x  Ficus benjamini (visina 100 cm)
22. 1   x  Ficus decora
23. 1   x  Schefflera
24. 1   x  Acer palmatum (javor)
25. 1   x  Deutizia strawberry fields (ukrasni grm)
26. 1   x  Hydrangea Quersifolia (hortenzija)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:                            9.561,00 kuna
Nagrade nisu zamjenjive za novac.
Nagrade se ne mogu prenositi.

Članak 8.
Izvlačenje nagrada održat će se 04.06.2013. u 12 sati, u dvorani Sljeme Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, prema gore navedenim pravilima.

Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih ispravno popunjenih kupona.
U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz Članka 4. ili ne udovoljava Članku 6. ovih pravila, te ukoliko podaci nisu vjerodostojni, bit će izvučen drugi kupon.

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

1. Dario Matečić (Služba za marketing i prodaju Zagrebačkog holdinga)
2. Petra Peroš (podružnica Vladimir Nazor)
3. Veronika Antić Vodopivec (podružnica Upravljanje sportskim objektima)
4. Miroslav Škec (podružnica AGM)
5. Elizabeta Skoko (podružnica ZET)

O tijeku izvlačenja komisija vodi zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.
Imena svih dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. navedenoj u čl. 3., u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će u istom roku i pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 10.
Dobitnici će svoje nagrade moći preuzeti u dogovoru s priređivačem u roku od 30 dana od primitka pisane obavijesti o nagradi (čl. 15. stavak 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara), uz predočenje osobne iskaznice, na sljedećim adresama:

Zagrebački holding d.o.o, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Knjižara AGM-a, Importanne centar, Starčevićev trg bb
Turistička agencija Vladimir Nazor, Petrinjska 73, Zagreb
Vrtni centar Zrinjevac, Remetinečka cesta 15, Zagreb.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade u vrijednosti većoj od 5.000 kuna nakon završetka nagradne igre bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 13.
Nagradna igra može se odgoditi samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o odgodi nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice priređivača.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.  Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija ista odobri i budu objavljena u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.
Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 27. svibnja 2013.