Najava primjene Cjenika za nestandardne usluge

Od 01.01.2013. godine očekujemo primjenu Cjenika za nestandardne usluge.

Gradska plinara Zagreb dostavila je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) na mišljenje i suglasnost Cjenik za nestandardne usluge.

Prema Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 46/09), sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje ili u tarifnoj stavci za distribuciju plina koja je sastavni dio ukupne cijene plina, nestandardne su usluge i plaćaju se prema Cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

Na ovaj način HERA, kao energetski regulator, regulira cjene usluga svih operatora distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj koje su vezane uz zakonske obaveze operatora.
Cjenik za nestandardne usluge biti će objavljen nakon što dobijemo pozitivno mišljenje na primjenu. 
 
Najava naplate ispitivanja plinskih instalacija kod redovne zamjene plinomjera

S primjenom Cjenika za nestandardne usluge, od 01.01.2013. godine, Gradska plinara Zagreb će steći uvjete za naplatu ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija kod redovne zamjene plinomjera.

Prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) Gradska plinara Zagreb, kao operator distribcijskog sustava, ima obavezu najmanje jednom u deset godina izvršiti provjeru ispravnosti unutarnjih plinskih instalacija u građevina namjenjenim za stanovanje, odnosno prilikom redovne zamjene plinomjera radi umjeravanja.

Korisnici će plaćati samo ispitivanje, odnosno provjeru ispravnosti plinskih instalacija, dok će trošak dolaska ekipe, odlaska ekipe, demontaže postojećeg plinomjera, montaže novog plinomjera i sam plinomjer biti na teret Gradske plinare Zagreb.

Točne cijene ispitivanja biti će poznate nakon što dobijemo pozivitno mišljenje HERA-e na primjenu Cjenika za nestandardne usluge. Cijene će biti objavljene na web stranici Gradske plinare Zagreb: www.plinara-zagreb.hrGradska plinara Zagreb