Obrasci

Format Naziv obrasca Podružnice
Zahtjev za promjenu naziva obveznika / potrošača GSKG,  ViO,
Gradska plinara, Čistoća. Zagrebačke ceste, Zagrebparking, Zagrebački digitalni grad
Zamolba za plaćanje hladnog pogona za uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada
Reklamacija na pravodobnost dostave računa  
Zahtjev za prijekop
 
 
Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte za stanare  
Zahtjev za najam i korištenje sustava DTK  
Zahtjev za odvoz glomaznog otpada Čistoća
GRADSKA GROBLJA
Zamolba za obavljanje očevida CJENICI
Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
Obrazac za ugovaranje ukopa i ispraćaja E-obrazac za dostavu računa godišnje grobne naknade
Obrazac za ugovaranje usluge kremiranja i ispraćaja
Obrazac za ugovaranje usluge kupnje grobnog mjesta, groba, grobnice, kazete za urne
GRADSKA PLINARA ZAGREB
  UPRAVNI POSTUPAK  
Zahtjev za energetsku suglasnost CJENIK
za nestandardne usluge
Zahtjev za izdavanje potvrde
Zahtjev za energetske uvjete
Zahtjev za zamjenu plinomjera
  PRIKLJUČENJA
Priključenje na plinsku mrežu obiteljskih kuća, zgrada do 400 m2 i zgrada za poljoprivrednu djelatnost do 600 m2 Zahtjev
Priključenje na plinsku mrežu objekata za čije građenje je potrebna pravomoćna lokacijska dozvola Zahtjev
Montaža plinomjera Zahtjev
Privremeno priključenje na plinsku mrežu obiteljskih kuća Zahtjev
Demontaža brojila i umrtvljenje plinskog priključka Zahtjev
  SANACIJE  
Postupak sanacije - nemjereni dio
Postupak sanacije - mjereni dio
Postupak sanacije - dimnjak
Zakonske obveze potrošača
VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Naručite putem Interneta račun u pdf-u, prijavite stanje vodomjera, provjerite potrošnju...
Zahtjev za AWMR priključak - ugradnja internih vodomjera i priključenje na AWMR mrežu
Izjava fizičke osobe za priključak na komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe - odvodnje
Zahtjev za vodoopskrbni priključak
Zahtjev za kanalski priključak
Obrazac za izdavanje suglasnosti vodoopskrbe - odvodnje
Obrazac za prijavu promjene broja članova kućanstva (potrošača vode)
Reklamacija na dostavu računa
Očitanje vodomjera od stane stranke
Promjena naziva - zahtjev
Zahtjev za privremeno izvrštenje vodomjera