Internetske aplikacije

Internetske aplikacije

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 • Moj račun – web i mobilna aplikcija
  • pregled očitanih, dostavljenih i procijenjenih stanja plinomjera
  • pregled zaduženja i uplata prema otvorenim računima
  • grafički prikaz mjesečne i godišnje potrošnje plina
  • informativni izračun troškova potrošnje plina za bilo koji vremenski period
  • mogućnost dostave obračuna i akontacijskih rata putem e-maila
  • preuzimanje ispostavljenih računa u PDF formatu
  • podnošrnje upita (reklamacija i prigovora) kupaca plina
   
  Najava novih funkcionalnosti!
  • dojava stanja plinomjera (U izradi, produkcija siječanj 2016.g.)
  • plaćanje računa za plin na rate putem kreditnih kartica (Plan 2016.-2017.g.)
 
 • prijava stanja vodomjera
 • prijava kvara
 • pregled računa i uplata
 • provjera stanja računa i potrošnje vode
 • dostava računa putem elektroničke pošte
 • preuzimanje ispostavljenih računa .pdf
 

Preuzmite mobilnu veziju aplikacija MOJ RAČUN za iOS i Android operativne sustave!

 

Dojava stanja plinomjera

Pogledajte u kojim vremenskim intervalima se očitava i zaprima stanje plinomjera i dojavite ga:
 • izravno putem web obrasca ili
 • putem govornog automata:
              - za kategoriju kućanstvo 01/6116-122
              - za kategoriju poduzetništvo (pravne osobe) 01/6126-120; 6126-121
 


Komunalni računi

Uvid u stanje
 • komunalnih računa i usluga koje plaćate za stambeni i garažni prostor
 • ugovorene i prinudne pričuve
 • ugovorene i zaštićene najamnine
 • naknada za potrošnju i uređenje voda
 • naknada za odvoz komunalnog otpada, iznos za potrošnju vode.


Završni račun zgrade

Uvid u završni račun zgrade, ako njome upravlja Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, možete pogledati ovdje!

 
Prijava matičnih podataka

Obveznici (pravne i fizičke osobe) plaćanja
 • naknada za odvoz komunalnog otpada
 • naknada za potrošnju vode
 • pričuva za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod GSKG d.o.o.
 • komunalna naknada,
 • naknada za uređenje voda, bez obzira prima li obveznik jednu ili više naloga za plaćanje (uplatnica) za navedene naknade za stambeni i garažni prostor
Osobne podatke mogu dostaviti ovdje.

Zagrebački holding prikuplja podatke o OIB-u za obveznike plaćanja naknada, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju.

 

Primajte jedinstvenu uplatnicu u svoj osobni korisnički pretinac putem sustava e-Građani!

Zagrebački holding uključio se u sustav e - građani unutar kojeg je dostupan osobni korisnički pretinac.

Osobni korisnički pretinac je osnovna e-usluga sustava e-Građani. Sustav e-Građani može koristiti svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godina koji posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica.

Ako ne posjedujete neku od navedenih vjerodajnica, posjetite najbližu poslovnicu Financijske agencije (FINA), i na označenim šalterima zatražite vjerodajnice za e-Građane.

Za izdavanje vjerodajnica ne naplaćuje se naknada, a uz pomoć njih možete izvršiti prijavu na e-usluge u sustavu e-Građani te Osobni korisnički pretinac.

Više informacija na ovoj poveznici