Javna nabava

"Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN br. 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, osim u postupcima sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona koje ZGH d.o.o. provodi u skladu s člankom 44. Zakona."

Pregled objava prema vrstama ugovora/nabave:
 
Zagrebački holding- bagatelna nabava
Grad Zagreb - Objave javne nabave
Javna nabava - USLUGE
Javna nabava - RADOVI
Javna nabava - ISPORUKA ROBE
Zahtjev za prikupljanje ponuda – usluge iz Dodatka IIB
 NATJEČAJI