Raspored pokretnog ureda

    Travanj  
       
Datum   Dan Lokacija Vrijeme
       
21.4. srijeda    
    Ilica 421- MO Vrapče- centar do 17
    Hrelić, kod DVD-a Hrelić 18 - 20
       
22.4. četvrtak Lanište, istočna strana Arene 8 - 10
    Ježdovečka ulica, MO Ježdovec 11 - 12.30
    Podsusedski trg 3, MO Podsused 14 - 17
    Trg hrvatskih velikana, uz fontane 18 - 20
       
23.4. petak Trnava, Resnički put 12, Park Tomislava Ivčića 8 - 10
    Lučko, Puškarićeva 80, parkiralište 11 - 12.30
    Sesvete, Trg D. Domjanića, ispred kbr. 7-8 14 - 17
    Kozari putevi, u zoni okretišta autobusa 18 - 20
       
24.4. subota Tržnica Špansko (u zoni tržnice) 8 - 10
    Tržnica Jarun (u zoni tržnice) 11 - 13