Mjere pomoći vlasnicima nekretnina koje su stradale u potresu

MJERE POMOĆI VLASNICIMA NEKRETNINA KOJE SU STRADALE U POTRESU

  • Podružnica Čistoća – naknada se neće obračunavati za nekretnine koje su označene kao neuporabljive, do stavljanja objekta u funkciju. 
  • Gradska Plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. – za mjerna mjesta koja su proglašena neaktivnim od strane operatera distribucijskog sustava, neće obračunavati potrošnju plina i fiksnu mjesečnu naknadu niti slati akontacijske rate/račune, sve dok ne zaprimi dojavu operatera da je mjerno mjesto postalo aktivno te da je osigurana sigurna isporuka plina. 
  • Vodoopskrba i odvodnja – privremeno će obustaviti slanje računa i naplatu vodnih usluga, do stavljanja objekta u funkciju, odnosno poduzimanja radnji za nastavak isporuke vodnih usluga. 
 
Svi vlasnici nekretnina koje su označene kao neuporabljive i koje se nalaze na popisu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, automatski ostvaruju pravo na navedene mjere.