Odvoz otpada

Podružnica Čistoća u poslovima gospodarenja otpadom:
 • obavlja skupljanje, prijevoz i oporabu i druge djelatnosti u svezi postupanja s otpadom na području grada Zagreba,
 • obavlja interventno skupljanje otpada s ,,divljih odlagališta otpada" po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva),
 • obavlja poslove čišćenja i pranja javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza) i pražnjenja košarica za otpatke u pješačkoj zoni,
 • obavlja poslove održavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima u zimskom razdoblju,
 • održava trajnu komunikaciju s javnostima i podrška je u edukativno informativnim aktivnostima u području gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Podružnica Čistoća pruža javnu uslugu skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu (odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluga te odvojeno skupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada).
 
U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, Podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i okolišem ISO 14001:2004+AC:2009 i Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007.
 
Odvojeno prikupljanje otpada

Na području grada Zagreba nalazi se oko 6000 spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama, deset fiksnih reciklažnih i pet mobilnih reciklažnih dvorišta.

Kontinuirano se povećava broj zelenih otoka na javnim površinama, (2014. g. - 169, 2016. g. - 607), broj spremnika za papir (2014.g - 1.879, 2016.g - 2.131), za plastiku (2014.g – 1.153, 2016.g – 1.643), za staklo (2014.g - 1.483, 2016.g - 1.569). Od 2015. godine odvojeno se prikuplja i otpadni tekstil i odjeća, trenutno je na javnim površinama postavljeno oko 300 spremnika. Od 2016. godine papir se odvojeno skuplja i od individualnih korisnika. Odvoz glomaznog otpada iz kućanstava organiziran je na zahtjev korisnika usluge, prema rasporedima za gradske četvrti, dva puta godišnje. Sve odvojeno skupljene vrste otpada predaju se na daljnju obradu ovlaštenim oporabiteljima.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se skupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u deset reciklažnih i pet mobilna reciklažna dvorišta skuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Zbog zaštite zdravlja i sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, od 19. ožujka 2020. godine, reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta radit će od ponedjeljka do subote, u vremenu od 11 do 19 sati, a nedjeljom će raditi dežurna reciklažna dvorišta RD Žitnjak (Ulica Prigornica) i MRD Podsused-Vrapče (Čulinečka cesta 275) u vremenu od 7.30 do 14 sati.

Adrese reciklažnih dvorišta:
RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb (tel: 098 272 762)
RD TUNEL, Kvintička ulica bb (tel: 098 208 319)
RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
RD KLARA, Sisačka cesta br. 10 (tel: 099 263 3091)
RD ŽITNJAK, Čulinečka cesta 275 (tel: 091 267 8061)
RD SESVETE JELKOVEC, Ulica Borisa Ulricha 5 (tel: 099/8036772)

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:
ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00 
nedjelja: od 07.30 do 14.00
blagdanima i državnim praznicima zatvoreno


Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:
MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10  (tel: 091 2678 300)
MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (tel: 099 8022 174)
MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Vučak, preko puta kućnog broja 16a (tel: 099 8022 161)
MRD TREŠNJEVKA - JUG, Ulica Marice Barić 6, (tel: 091 2678 039)
MRD GORNJA DUBRAVA, Ulica Klin (tel: 091 2678 015)
 
Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta:
ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00 
nedjelja: od 07.30 do 14.00 
(MRD TREŠNJEVKA - JUG ponedjeljak - subota: od 08.00 - 20.00, nedjelja: 08.00 - 14.00​)
blagdanima i državnim praznicima zatvoreno
 

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
 • papir 
 • karton                                    
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce 
 • PE - folija
 • limenke 
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil 
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
Na reciklažnim dvorištima Stenjevec (Gospodska br. 20), Špansko (D.Cesarića 2a) i Klara (Sisačka cesta br.10) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz domaćinstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:   
 • Reciklažno dvorište Stenjevec - Gospodska br. 20 (od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati, nedjeljom od 8 do 14 sati)
 • Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Zagorska - Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
 • Reciklažno dvorište Klara - Sisačka cesta br. 10
 • Mobilna reciklažna dvorišta

Najveća količina građevinskog otpada koju građani smiju odložiti na reciklažno dvorište je jedna puna jednoosovinska auto prikolica. Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Građevinski otpad ne smije sadržavati:           
 • azbestne ploče,
 • plastiku,
 • drvo,
 • metal,
 • gipsane ploče (Knauf i dr.),
 • kabele i druge ne građevinske materijale.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Publikacije
www.cistoca.hr