Najam i izgradnja distributivne telekomunikacijske kanalizacije


NAJAM DISTRIBUCIJSKE TELEKOMUNIKACIJSKE KANALIZACIJE

Pravna osoba  (ovlašteni operator/davatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj) na temelju potpisanog Ugovora o pristupu i korištenju sustava DTK sa Zagrebačkim holdingom – podružnicom Zagrebački digitalni gradpodnosi zahtjev za najam i korištenje sustava DTK na području Grada Zagreba za određenu trasu/dionicu sustava DTK.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. NACRT  DTK TRASE NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA U M 1:1000 s iskazanom dužinom kabela
  2. Ispunjen ZAHTJEV ZA NAJAM I KORIŠTENJE SUSTAVA DTK (zahtjev sadrži podatke o DTK trasi – početna i završna spojna točka kabela, vrsti kabela, planiranom početku i završetku radova, izvođaču radova
CJENIK
 

PLAĆANJE 

Po primitku odobrenja za polaganje kabela i korištenje sustava dionice DTK, te ispostavljenog računa za naknadu, sukladno Ugovoru o pristupu i korištenju sustava DTK-a, pravna osoba je obvezna izvršiti plaćanje u roku od 15 (petnaest) dana od primitka odobrenja i računa za naknadu.
 

USLUGE IZGRADNJE DTK – PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆI DTK SUSTAV

Pravna osoba (ovlašteni operator/davatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj) na temelju potpisanog Ugovora o pristupu i korištenju sustava DTK sa Zagrebačkim holdingom – podružnicom Zagrebački digitalni gradmože podnijeti Zahtjev za izradu priključka na postojeći DTK sustav na području Grada Zagreba u slučajevima kada je potrebno izvršiti spajanje novih korisnika na postojeći DTK sustav, u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, pravilima i standardima struke.
 
U iznimnim slučajevima, prilikom gradnje novih objekata zahtjev može podnijeti i investitor objekta (pravna/fizička osoba) koja nema potpisan Ugovor o pristupu i korištenju sustava DTK s podružnicom, kada je potrebno u skladu sa izdanom građevinskom dozvolom i posebnim uvjetima gradnje izdanim od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije izvršiti spajanje novog objekta na postojeći DTK sustav. U navedenom slučaju se pored dolje navedene potrebne dokumentacije prilaže i preslika građevinske dozvole (koja glasi na ime investitora – podnositelja zahtjeva) i Potvrda o usklađenosti Glavnog projekta s posebnim uvjetima gradnje za navedeni objekt.
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. NARUDŽBENICA RADOVA
  2. TEHNIČKA KARTA SA UCRTANIM TK VODOVIMA U M 1:1000
  3. TEHNIČKO RJEŠENJE KOJE SADRŽI POSTOJEĆE I PLANIRANO STANJE
  4. PRESLIKA GRAĐEVINSKE DOZVOLE (za navedene iznimne slučajeve)
  5. PRESLIKA POTVRDE O USKLAĐENOSTI GLAVNOG OBJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA GRADNJE (za navedene iznimne slučajeve)


IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OTVARANJE DTK ZDENACA

Pravna osoba (ovlašteni operator/davatelj telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj) na temelju potpisanog Ugovora o pristupu i korištenju sustava DTK sa Zagrebačkim holdingom – podružnicom Zagrebački digitalni gradpodnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za otvaranje DTK zdenaca za određenu trasu/dionicu sustava DTK u slučajevima kada je potrebno izvršiti popravak kvarova i/ili servisiranje postojeće pasivne komunikacijske opreme.
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. NACRT  DTK TRASE NA KOPIJI KATASTARSKOG PLANA U M 1:1000
  2. Ispunjen ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OTVARANJE DTK ZDENCA
 

INFORMACIJE ZA KORISNIKE USLUGA PODRUŽNICE

Zahtjev za najam, odobrenje za otvaranje zdenaca, izgradnju priključka na postojeći DTK sustav moguće je podnijeti u podružnici Zagrebački digitalni grad, Slavonska avenija 52 (Zgrada carine, III kat) , 10 123 Zagreb, svakim radnim danom od 8,00 do 14,30h.
 
Tel: 01/ 6420 275
Faks: 01/ 6420 271