Javna vodoopskrba i odvodnja

Poslovno područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje obuhvaća usluge sakupljanja, pročišćavanja i distribucije vode, usluge odvodnje otpadnih voda i s njima povezane usluge te izgradnju i održavanje vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje.