Opskrba plinomOčitanje plinomjera na području grada Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića i općina Brdovec, Pušća, Marija Gorica i Dubravica vrši:  

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA  >>>Gradska plinara Zagreb d.o.o.<<< sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN155/14).
 
Kada i kako možete dojaviti stanje Vašeg plinomjera?
 
S obzirom na promjenu modela očitanja plinomjera od strane ODS-a u odnosu na dosadašnji model (4 očitanja godišnje), obavještavamo sve naše kupce da će Gradska plinara Zagreb – Opskrba, kao opskrbljivač prirodnim plinom kupaca javne usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe KUĆANSTVO nastaviti s dosadašnjim modelom izrade i dostave 3-mjesečnih obračuna i akontacijskih rata (4 obračuna i 8 akontacijskih rata godišnje). Stanja Vaših plinomjera možete dojavljivati u terminu od 25. u prethodnom mjesecu do 05. u mjesecu izrade obračuna za prethodni obračunski period prema slijedećim terminima**:

Upute za dojavu stanja plinomjera možete pronaći na LINKU.
 
Vremenski interval za dojave stanja plinomjera za kupce kategorije PODUZETNIŠTVO (tarifni modeli TM1-TM4 koji se očitavaju dva puta godišnje i TM5-TM8 jednom mjesečno) je od 01. do 04. u mjesecu.
 
Kanali za dojavu podataka o stanjima plinomjera:

Govorni automat - Centar za informiranje kupaca GPZ-Opskrbe - telefon: 01/6184-601
Web stranice www.gpz-opskrba.hr
Napomena: Javljeno stanje izvan vremenskog intervala očitanja neće biti uvaženo. Hvala na razumijevanju.


Mjesečna očitanja i zaprimanje stanja plinomjera od strane kupaca prirodnog plina na području grada Bjelovara i općina Rovišće, Štefanje, Berek, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Severin, Veliki Grđevac i Velika Pisarnica vrši:

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA >>> Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Bjelovar <<< 
Očitanje plinomjera za kupce kategorije javne usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe (KUĆANSTVO) vrši sejednom mjesečno osim u srpnju i kolovozu kada je potrošnja plina znatno manja u odnosu na ostale mjesece. U tom periodu Gradska plinara Zagreb - Opskrba procjenjivat će potrošnju plina i dostavljati račune kupcima na osnovu procijenjene potrošnje plina u istom periodu prošle godine, uključujući i fiksnu mjesečnu naknadu operatora distribucijskog sustava za taj mjesec.

Kupcima je omogućeno da stanja plinomjera za te mjesece dojave putem dolje navedenih kanala za dojavu stanja plinomjera u periodu od 25. u mjesecu koji se obračunava do 05. u mjesecu izrade obračuna. Ukoliko se stanje plinomjera dojavi u tom periodu i ukoliko odgovara stvarnoj potrošnji plina, isto će biti uzeto u obračun potrošnje plina. Ukoliko se dojavi stanje izvan gore navedenog vremenskog intervala, isto neće biti uvaženo, a obračun će se izvršiti temeljem procijenjene potrošnje plina. Hvala na razumijevanju.
Kanali za dojavu stanja plinomjera za kupce jave usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe (KUĆANSTVA) za srpanj i kolovoz:
1. Govorni automat - Centar za informirnje kupaca GPZ-Opskrbe- telefon: 01/6184-601
2. Web stranice www.gpz-opskrba.hr
3. Služba za korisnike Elektrometala d.d. u Bjelovaru - tel. 043/611-256 i 043/242-360 i putem web-a

Napomena: Javljeno stanje izvan vremenskog intervala očitanja neće biti uvaženo. Hvala na razumijevanju.
 

REKLAMACIJE RAČUNA ZA PRIRODNI PLIN

Reklamacije računa za prirodni plin


Račune za prirodni plin možete reklamirati na jedan od slijedećih načina:
  1. Osobno u Centru za potrošače Gradske plinare Zagreb - Opskrbe u Radničkoj cesti 1 na šalterima reklamacija,
  2. Predajom zahtjeva za reklamaciju računa ili akontacijskih rata u Centru za korisnike Zagrebačkog holdingau ulici grada Vukovara 41,
  3. Slanjem zahtjeva za reklamaciju računa na broj fax-a 01/6429-470 ili putem web obrasca stranici www.gpz-opskrba.hr/upiti
  4. Pozivom na broj telefona Centra za informiranje kupaca Gradske plinare Zagreb - Opskrbe 01/6184-601 i
  5. Putem dolje navedenog web obrasca.

TIPSKI UGOVORI O OPSKRBI I OBRASCI

Tipske ugovore o opskrbi prirodnim plinom za sve kategorije kupaca i ostale obrasce možete preuzeti na stranicama Gradske plinare Zagreb - Opskrba

DOSTAVA PODATAKA O OIB-u

Podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) u svrhu sklapanja ugovora o opskrbi plinom kao postojeći ili novi kupac prirodnog plina, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, članak 28. (NN 43/09), možete nam dostaviti:

Putem Obrasca kojeg možete preuzeti OVDJE (doc) i dostavom istog u Centar za potrošače GPZ-Opskrbe u Radničkoj cesti 1 u Zagrebu ili slanjem ispunjenog Obrasca na e-mail adresu oib@gpz-opskrba.hr .
Pozivom na broj telefona 01/6184-601 (Odjel za informiranje kupaca)
 

KONTAKTI

ADRESA:

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Upite, reklamacije, prigovore na račune za prirodni plin i zahtjeve za promjenu matičnih podataka možete podnijeti ispunjavanjem web obrasca koji se nalazi na našoj web stranici: www.gpz-opskrba.hr/upiti


TELEFON: 
Centar za informiranje kupaca: +385 1 6184-601
Ugovaranje opskrbe plinom - poduzetništvo: +385 1 6437-487
Ugovaranje opskrbe plinom - kućanstvo: +385 1 6437-446
Ured Uprave Društva:  +385 1 6437-320

RADNO VRIJEME
Uredovno radno vrijeme: ponedjeljak-petak 07:30 - 15:30 sati
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak - petak 08:00 - 15:00 sati
Radno vrijeme punionice prirodnog plina za motorna vozila: 
  radnim danom 07:00 – 20:00
  subotom 07:00 – 16:00
  nedjeljom i praznikom ne radi