Prodaja nekretnina na moru

Na temelju Izjave o osnivanju-potpuni tekst od 30. rujna 2019. i Odluke Uprave Društva, Klasa: ZGH-01-19-1031, Ur.broj: 01-01-02-19-02, od 26. rujna 2019. godine i Odluke Skupštine Društva; Klasa:ZGH-02-19-83, Ur.broj:01-08-01/5-19-07 od 30. rujna 2019. godine, Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. raspisuje sljedeće javne natječaje za prodaju nekretnina