Tajnik-administrator u podružnici Autobusni kolodvor Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 23. prosinca 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  TAJNIK-ADMINISTRATOR
Broj radnika: 1 (jedan) 
Trajanje potrebe: ODREĐENO VRIJEME (godinu dana)
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo: jedna godina
Uvjeti rada: rad u jednoj smjeni
Posebni uvjeti: Poznavanje rada na računalu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu HZMO

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.