Pomoćni radnik na izgradnji I

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Folnegovićeva 1
U Zagrebu, 7. siječnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Pomoćni radnik na izgradnji I
Broj radnika: 4 (četiri)
Trajanje potrebe: Trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: PKV- interno osposobljeni radnik
Radno iskustvo 6 mjeseci
Uvjeti rada dodatak 15% na uvjete rada
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 1,6

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397