Koordinator poslova 2

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija - Služba za sigurnost
U Zagrebu, 02. siječnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinator poslova 2
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo:  -
Posebni uvjeti: Položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio), položen stručni ispit za stručnjaka zaštite od požara - djelatnik službe za zaštitu od požara
Uvjeti rada: -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu sa HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397