Koordinator poslova 1

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 7. siječnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  koordinator poslova 1
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS, elektrotehnika, smjer energetika ili jaka struja
Radno iskustvo: najmanje dvije godine na poslovima na poslovima izgradnje elektroinstalacija ili održavanja elektroinstalacija zgrada, održavanje elektroenergetskih postrojenja ili elektroenergetskih mreža
Posebni uvjeti: stručni ispit iz elektrotehnike, znanje engleskog jezika, rad na računalu
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a, dokaz o radnom iskustvu i iskustvu na odgovarajućim poslovima, preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397