Slobodni prostori i zemljišta na upravljanju podružnice ZET

Slobodni prostori i zemljišta na upravljanju Podružnice ZET
R.br. Katastar k.č.br. k.o. Adresa površina m2
  GRAĐEVINSKI OBJEKTI    
1 1504 Samobor Parkiralište u dvoriš.krugu Samobor  
2 1504 Samobor Betonska jama za poprav.kola Samobor  
3 1504 Samobor Prostor i jama za pranje kola Samobor  
4 3377-1 Samobor Hala mehanič.radione Samobor  
5 3377-1 Samobor Mehan.radiona Samobor kod garaže  
6 3377-1 Samobor Mehan.radiona Samobor  
7 1504 Samobor Upavna zgrada Samobor  
8 1505 Samobor Upavna zgrada sa tri prostorije Samobor  
9 1505 Samobor Upavna zgrada sa četri prostorije Samob.  
10   Samobor Magazin za robu Samobor 95
11 1505 Samobor Skladište za gume Samobor  
ZEMLJIŠTA        
1 6384   zemljište Samobor 9426
2 2541, /1/2/3 Domaslovec Samobor, Domaslovec 29550
3 1506/3 Samobor Samobor 855
4 3376/4 Samobor Samobor 222
5 3376/5 Samobor Samobor 181
6 3377/3 Samobor zemljište Samobor 33
7 3377/4 Samobor zemljište Samobor 703
8 3378 Samobor zemljište Samobor 50
9 3380 Samobor zemljište Samobor 183
10 3381 Samobor zemljište Samobor 19
11 3386 Samobor zemljište Samobor 60
12 4279/2 Samobor zemljište Samobor 76
13 4279/3 Samobor zemljište Samobor 285
14 4279/4 Samobor zemljište Samobor 2411
15 4279/5 Samobor Samobor 331
16 4279/6 Samobor Samobor 72
17 5482 Samobor Samobor 2549
18 6946/1 Strmec Samoborski Samobor, Strmec-pruga 58405
19 6946/2 Strmec Samoborski Samobor, Strmec-pruga 78
20 6946/3 Strmec Samoborski Strmec Samoborski 128
21 6947 Strmec Samoborski Strmec Samoborski 202
22 6948 Strmec Samoborski Samobor, Strmec 24
23 6949 Strmec Samoborski Samobor, Strmec 2695
24 6950/1 Strmec Samoborski Samobor, Strmec 232
25 6950/2 Strmec Samoborski Samobor, Strmec 2567
26 6950/3 Strmec Samoborski Strmec Samoborski 131
27 5285/1 NIJE ZET Strmec Samoborski 113
28 5285/2   Strmec Samoborski 45
29 D776 Klokočevec Samobor, Klokočevec 176
30 1617 Bregana Samobor, Bregana 2847
31 1618 Bregana Samobor, Bregana 2758
32 1619 Bregana Samobor, Bregana 1661
33 1222 Klokočevec Klokočevec Samoborski 4211
34 1223/2 Klokočevec Samobor, Klokočevec 3546
35 1223 Klokočevec Samobor, Klokočevec 14724
36 1754/3 Velika Gorica Velika Gorica 402
37 1754/5   Velika Gorica 335
38 1754/7   Velika Gorica 74
39 668/5 Kurilovec Velika Gorica, Kurilovec 5323
40 6935 Vrapče Zagreb, Vrapče 42
41 6977/1 Vrapče Zagreb, Vrapče 9426
42 6983 Vrapče Zagreb, Vrapče 1020
43 6986   Zagreb, Vrapče 853
44 1778/5 Podsused Zagreb, Podsused 7642
45 1778/8   Zagreb, Podsused 100
46 2862/1 Podsused Zagreb, Podsused 11122
47 2863 Podsused Podsused 15
48 2864 Podsused Podsused 42
49 2865 Podsused Podsused 80
50 2866 Podsused Podsused 18
51 2868 Podsused Podsused 88
52 1567 Podsused Podsused 83
53 9533   Zagreb, Dubrava 4611
54 9561/2 Dubrava Zagreb, Dubrava 2881
55 9561/3 Dubrava Zagreb, Dubrava 410
56 9561/5 Dubrava Zagreb, Dubrava 21
57 9561/6 Dubrava Zagreb, Dubrava 46
58 9561/7 Dubrava Zagreb, Dubrava 92
59 9561/8 Dubrava Zagreb, Dubrava 22
60 9561/9 Dubrava Zagreb, Dubrava 12
61 9561/11 Dubrava Zagreb, Dubrava 3628
62 9561/12 Dubrava Zagreb, Dubrava 226
63 9561/14 Dubrava Zagreb, Dubrava 386
64 923/51   Zagreb, Trnje 581
65 2203/3   Zagreb, Trnje 334
66 723 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 978
67 756 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 1551
68 6730/1 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 11429
69 6730/5 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 3546
70 6731/1 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 7857
71 6731/2 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 2185
72 6732/1 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 18
73 6740 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 794
74 6743 Trešnjevka Zagreb, Trešnjevka 299
75 579 Rudeš Zagreb, Rudeš 271
76 114/2 Sv.Nedjelja Sv.Nedjelja-Strmec 5775
77 114/1 Sv.Nedjelja Sv.Nedjelja-Strmec 333
78 6384/2 Sv.Nedjelja Sv.Nedjelja 3139
79 12 Sv.Nedjelja Sv.Nedjelja-Strmec 2214
80 3376/1 Samobor zemljište Samobor 9583
81 3376/6 Samobor zemljište Samobor 74
82 3376/8 Samobor zemljište Samobor 75
83 3377/6 Samobor zemljište Samobor 340
84 3377/7 Samobor zemljište Samobor 425
85 3377/8 Samobor zemljište Samobor 24
86 3377/9 Samobor zemljište Samobor 3523
87 3377/10 Samobor zemljište Samobor 5749
88 3377/11 Samobor zemljište Samobor 3144
89 3377/12 Samobor zemljište Samobor 2618