Poslovni kompleks Eleonore Patačić 1B

Poslovni kompleks Eleonore Patačić 1B, Zagreb

nekretnine označene kao z.k.č.br. 2345/22, 2345/53 k.o. Grad Zagreb, 
k.č. 6107 k.o. Centar, površine zemljišta 6.887 m2 u naravi 8 zgrada i dvorište.
Nekretnine koristi temeljem Ugovora o zakupu do 1. prosinca 2018.g. društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o