Odmaralište u Velom Lošinju (Villa Milda i depadansa)

Odmaralište u Velom Lošinju (Villa Milda i Depadansa),

Šestavina bb, 51551 Veli Lošinj,
i to k.č.br. 2931, k.č.br. 946 i k.č.br. 955 k.o. Veli Lošinj,
ukupne površine u katastru 5.431 m2, što odgovara z.k.č.br. 2931, 946 i z.kč.br. 955 k.o. Veli Lošinj,
upisani u zk.ul. 1832. Neto korisna površina objekata je 1.449,64 m2.