Odmaralište u Novom Vinodolskom

1. ODMARALIŠTE U NOVOM VINODOLSKOM

 

Dvije parcele nekadašnjeg odmarališta u Novom Vinodolskom (k.č.br. 5847/62 i k.č.br. 5847/134, k.o. Novi). Ukupna površina čestica iznosi 3.448 m².

1.         K.č.br. 5847/62, k.o. Novi, površine 1.765 m², nalazi se prvi red do mora odnosno između ulica Obala Petra Krešimira IV i ulice Pod Sveti Mikulj. Pristup parceli je moguć sa gornje i donje strane parcele. Mogući razvoj je usmjeren na turističke i ugostiteljske namjene. Na parceli se nalaze bungalov i zidani objekt.
 
2.         K.č.br. 5847/134 k.o. Novi, površine 1.683 m², nalazi se drugi red do mora odnosno između ulica Istarska i ulice Pod Sveti Mikulj. Predmetna nekretnina ima pristup sa sporedne ceste. Na parceli su dva paviljona svaki po 76 m² i bungalov površine 22 m². Parcele imaju otvoren i direktan pogled na more.