Nova cesta, Zagreb

Nova cesta - ½  vlasništva derutnog objekta i pripadajućeg zemljišta na lokaciji Nova cesta 26, zkčbr. 4899/8 dvorište,
porodična stambena zrada i poslovna prostorija u Zagrebu, Nova Cesta 26 ( ranije Lenjingradska ulica)
izgrađena na zemljištu površine  610 m2, opisano kao  zk. tijelo A III u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. 
( ranija komunalna baza Čistoće). Suvlasnica druge ½ nekretnine ( u naravi zk. tijelo A I i A II) suglasna je s prodajom cijelog objekta.