Kranjska gora, Borovška 48

Kranjska Gora, Borovška 48 – ranije odmaralište Vladimira Nazora, zkčbr. 40/2  ID 1726773 k.o. 2169 –
Kranjska Gora, u naravi zgrada za stanovanje (stanovanjska stavba), i dvorište (dvorišće)
ukupne površine 262 m2 te zk.čbr. 40/3, ID 4467008 zgrada za stanovanje (stanovanjska stavba),
i dvorište(dvorišče) ukupne površine 255 m2.