Kompleks "kamp Veli Jože" u Savidriji

Kompleks „KAMP VELI JOŽE“ u Savudriji, upisan u - zk.č.br. 3/2,  zk.č.br. 3/4, zk.č.br. 10/2 i zk.č.br. 10/8 (zk.ul.br. 779);
zk.č.br. 2/1, zk.č.br. 3/1, zk.č.br. 3/7, zk.č.br. 3/8, zk.č.br. 10/1, zk.č.br. 10/3, zk.č.br. 10/4, zk.č.br. 10/5, zk.č.br. 10/6, zk.č.br. 10/7, zk.č.br. 10/9,
zk.č.br. 10/10, zk.č.br. 10/11, zk.č.br. 10/12, zk.č.br. 10/13, zk.č.br. 10/15, zk.č.br. 10/16 i zk.č.br. 10/17 (zk.ul.br. 852); sve  k.o. Savudrija;

Navedene zemljišno knjižne čestice odgovaraju brojevima katastarskih čestica, ukupne površine čestica 303.543 m2.