Hostel "Zlatokrila" k.o. Veli Lošinj

HOSTEL „ZLATOKRILA“ K.O. VELI LOŠINJ

Hostel „ZLATOKRILA“ K.O. VELI LOŠINJ, Ulica Kaciol 26, koji se sastoji od sljedećih katastarskih čestica: 
a
R.br. Katastar k.č. Naziv Netto povr.(m2) Zemljišta povr.(m2)
1 944/0 HOSTEL "ZLATOKRILA" - TEHNIKA 108.00  
2 2834 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA MASLINIK 1 1479.00  
3 2829/0 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA 42.00  
4 232/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - MATILDA 293.00  
5 943/0 HOSTEL "ZLATOKRILA" - BORIK 84.27  
6 256/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ZAGREB 2 381.00  
7 209/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KUČICA "BARAKUDA" 153.00  
8 210 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ŠIMUNIĆ 496.00  
9 256/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ZAGREB 180.00  
10 2821/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" ROVENSKA ORANICA 1 1432.00  
11 2827/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 6 687.00  
12 2827/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 7 658.00  
13 2833 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ORANICA 2 36.00  
14 2835 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 8 165.00  
15 2820/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 9 4920.00  
16 2820/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 1    
17 2821/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA CISTERNA/DVORIŠTE 922.00  
18 2848 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ŠUMA 2 820.00  
19 162 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 3   126.00
20 2851 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ŠUMA 1   688.00
21 2849/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ŠUMA 3   361.00
22 257 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA BARAKA 1    
23 940 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KUĆA I DVOR 1    
24 942 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KACIOL VERANDA    
25 161 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 2   662.00
26 255/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KACIOL KUĆA I DVOR 1   107.00
27 255/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" KACIOL KUĆA I DVOR 2   76.00
28 255/3 HOSTEL "ZLATOKRILA" RUŠEVINA KACIOL   61.00
29 256/3 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KACIOL BARAKA   14.00
30 2825/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 4 3419.00  
31 2825/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 5 1086.00  
32 2841 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ROVENSKA ŠUMA 10 2413.00  
33 2845/1 HOSTEL "ZLATOKRILA" - PLAŽA 1   1299.00
34 2842 HOSTEL "ZLATOKRILA" - ŠUMA 11   532.00
35 2845/6 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KACIOL ZEMLJIŠTE   1275.00
36 147 HOSTEL "ZLATOKRILA" - DVORIŠTE KACIOL   103.00
37 232/2 HOSTEL "ZLATOKRILA" - KUĆA I DVOR 171.00