Hostel "Jelen" Skrad

Hostel „JELEN“ Skrad, Školska 4, koji se sastoji od k.č.br. 3074 površine 460,80 m2, k.č.br. 3076 površine 892,80 m2
i k.č.br. 3078 k.o. Divjake površine 889,20 m2 što odgovara z.k.č.br. 3076 k.o. Divjake površine 892,80 m2
Parcela (ukupne površine 2.242,80 m2) je sa SZ strane omeđena prometnicom, a s ostalih strana susjednim parcelama.
Na parceli se nalazi turistički objekt i garaža sveukupne korisne površine 514 m2.