Skradin - Hostel Loda

Hostel Loda

Oznaka predmeta ponude: 4
Datum objave: 31. 12. 2020.
Rok za predaju ponude: 1. 3. 2021. do 15 sati 
 
Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina
 

HOSTEL "LODA"


Skradin, Ulica dr. Franje Tuđmana 32 i 35


POČETNA CIJENA: 8.140.000,00​ kuna 
-
izražena je u neto iznosu, te u istu nije uključen porez (PDV/Porez na promet nekretnina). Poreze i pristojbe podmiruje kupac. 

UKUPNA ​POVRŠINA PARCELA: 816 m2
- označene u zkč.br. 233 ZGR i zkč.br.241/2 ZGR, upisane u zk.ul. 1190 i 1880, sve k.o. Skradin

UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKATA: 1.134,81 m2 

ENERGETSKI CERTIFIKAT: Objekt "Loda 1" ima energetski certifikat C, dok objekt "Loda 2" ne podliježe energetskom certificiranju jer se radi o ruševnoj zgradi koja se ne koristi.

OPIS

Hostel Loda sastoji se od dva objekta, oba smještena u staroj povijesnoj jezgri grada Skradina, kod ulazne luke u Nacionalni park rijeke Krke.

► Nekretnina označena kao zkč.br.241/2 ZGR upisana u zk.ul. 1880 k.o. Skradin (Loda 1) nalazi se na parceli površine 370,00 m. Ukupna neto površina objekta: 544,05 m2. Postojeći sadržaji: objekt ima tri etaže i malo dvorište. Kapacitet hostela je 89 ležajeva u višekrevetnim sobama na prvom i drugom katu, dok su u prizemlju objekta zajednički sanitarni prostori i blagovaonica.

► Nekretnina označena kao zkč.br 233 ZGR upisana u zk.ul. 1190 k.o. Skradin (Loda 2) nalazi se na parceli površine 446,00 m2 . Ukupna neto površina objekta: 590,76 m2. Objekt nije u funkciji.

Nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra. 
 

Kontakt osoba Prodavatelja za pregled nekretnina

  • Gosp. Josip Krnjić / Mob.: +385 (0) 91 235 6156


MJESTO, NAČIN I ROK PODNOŠENJA PONUDA
Rok za dostavu pisanih ponuda je 60 dana od dana objave natječaja, odnosno do 1. 3. 2021. godine do 15:00 sati.

Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom "JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - HOSTEL LODA SKRADIN - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Podružnica Vladimir Nazor, Maksimirska 51A, 10000 Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, prezime i adresa ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe te osobe imenovane za primanje pismena, ukoliko je ta osoba imenovana. 

Ponude predane neposredno u pisarnicu Zagrebački holding d.o.o. – Podružnice Vladimir Nazor ili poslane preporučenom pošiljkom nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.


JAVNO OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda bit će dana 5. 3. 2021. u 9:00 sati, na lokaciji ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o Podružnica Vladimir Nazor, Maksimirska 51A, 10000 Zagreb.

NAPOMENA

Nakon otvaranja ponuda i izbora najboljeg ponuditelja na način i pod uvjetima određenim ovim natječajem, nekretnina u Skradinu HOSTEL „LODA“ će se ponuditi Republici Hrvatskoj, Šibensko-kninskoj županiji i Općini Skradin po cijeni koju je ponudio najbolji ponuditelj te će se isti pozvati da se u roku od 60 dana očituju hoće li se koristiti pravom prvokupa temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 
 
Preuzmite: 
 

Fotogalerija

1/12