Distribucija plina

PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU - obiteljske kuće
(zgrade do 400 m2 i zgrade za poljoprivrednu djelatnost do 600 m2)

Zahtjev za plinski kućni priključak možete podnijeti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Centar za potrošače, radnim danom od 7,30 do 14,30.
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 1. PRAVOMOĆNO RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA ili PRAVOMOĆNA GRAĐEVNA (uporabna) DOZVOLA za obiteljske kuće ili UVJERENJE ureda za katastar da je objekat građen prije 15.2.1968. (original ne stariji od 6 mjeseci), za cijeli objekt. Ukoliko je u građevnoj dozvoli naveden revidiran projekat pl. instalacija, dostaviti ga uz zahtjev.
 2. izvod iz katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), a izdaje ga Gradski zavod za katastar i geodetske poslove. Objekt mora imati kućni broj
 3. DOKAZ VLASNIŠTVA OBJEKTA ili prava korištenja objekta. Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak.
 4. OBJEKTI na području VELIKE GORICE I ZAPREŠIČA trebaju potvrdu grada da su podmirena obveze.
Ukoliko vlasnik ima utvrđen status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja ili HRVI Domovinskog rata – može podnijeti zahtjev za besplatno priključenje. Zahtjev se podnosi u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Odjel za hrvatske branitelje, (Zagreb, Trg S. Radića 1 – ZAPADNI ULAZ, tel. 6100-142, 6100-131 , g. Bušić)
 

NAPUTAK ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE

PRIVREMENI PLINSKI KUĆNI PRIKLJUČAK je priključak plina, spoj od uličnog plinovoda na fasadu objekta, ISKLJUČIVO obiteljkih objekata kod kojih je u tijeku postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju (građevne dozvole). Plinski priključak se ugovovara NA 1 GODINU, u kojem roku je stranka dužna dostaviti rješenje o izvedenom stanju (građevnu dozvolu) za objekat, kako bi priključak postao trajni.
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. POTVRDA nadležnog Ureda za graditeljstvo da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (građevnu dozvolu). Potvrdu Vam dostavlja Ured za graditeljstvo nekoliko dana nakon što podnesete zahtjev.
 2. IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA (ne stariji od 6 mjeseci), a izdaje ga Gradski zavod za katastar I geodetske poslove. Objekat mora imati kućni broj.
 3. DOKAZ VLASNIŠTVA OBJEKTA ili prava korištenja objekta. Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak.
 4. SUGLASNOST vlasnika obiteljske kuće za provođenje postupka kod Nadležne Građevne inspekcije (obrazac ispunjava vlasnik/posjednik u GPZ OSOBNO!)
 5. OBJEKTI na području Velike Gorice i Zaprešića trebaju potvrdu grada da su podmirene obveze.
objekati za čije građenje je potrebna pravomoćna lokacijska dozvola
(veliki objekti, za veće od 400 m2)

Zahtjev za plinski kućni priključak možete podnijeti u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Centar za potrošače, radnim danom od 7,30 do 14,30 sati.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. PRAVOMOĆNA LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRĐENI GLAVNI PROJEKT ili PRAVOMOĆNA GRAĐEVNA (uporabna) DOZVOLA ili UVJERENJE ureda za katastar da je objekat građen prije 15.2.1968 (original, ne stariji od 6 mjeseci), za cijeli object.
 2. PROJEKT PLINSKIH INSTALACIJA sa valjanom konačnom suglasnosti. 
 3. DOKAZ VLASNIŠTVA OBJEKTA ili prava korištenja objekta.  Ako niste upisani vlasnik, dostaviti slijed vlasništva do Vašeg imena za sve parcele kojima će se izvoditi plinski priključak.
 4. OBJEKTI na području VELIKE GORICE I ZAPREŠIČA trebaju potvrdu grada da su podmirene obveze.
 ZA VAŠU INFORMACIJU - Kućni priključak započinje spojem na plinovod, a završava glavnim zaporom na fasadi objekta ili u podrumu.


MONTAŽA PLINOMJERA

Zahtjev se podnosi u Gradskoj plinari Zagreb, Radnička cesta 1, Centar za potrošače, radnim danom od 7,30 do 14,30.
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. ZAPISNIK O PREUZETOJ PLINSKOJ INSTALACIJI.  Zapisnik je u obvezi pribaviti Vaš odabrani izvođač radova – stručno-tehnički osposobljen plinoinstalater
 2. PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE  sa valjanom konačnom suglasnošću Gradske plinare Zagreb (nije uvjet za obiteljske kuće)
 3. DIMNJAČARSKI NALAZ (original - ne stariji od 6 mjeseci) ako se spajaju trošila na dimnjak izdan po ovlaštenom područnom dimnjačaru (za sva trošila koja se spajaju u dimovodni kanal)
 4. DOKAZ VLASNIŠTVA OBJEKTA ili prava korištenja objekta.
 5. IZJAVA O PLAĆANJU POTROŠNJE PLINA – ako se radi o obrtu ili pravnoj osobi. Obrazac izjave možete dobiti u Centru za potrošače.
  Kod montaže velikih plinomjera (G-10 i većih) potrebno je dostaviti:
  - izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda (ne stariji od 6 mjeseci)
  - bjanko akceptiranu zadužnicu

INFORMATIVNI CJENIK PLINOMJERA (dobave i montaže)

 • G-4 sa regulatorom ZR 20    1.314,00 kn
 • G-4 sa regulatorom SER       1.622,00 kn
 • Na navedenu cijenu dodaje se cijena uređaja za daljinsko očitanje u iznosu od 920,00 kn
 • Ukoliko GPZ spaja štednjak cijena se uvećava za 338,00 kn.
 • PONUDA SE FORMIRA TEMELJEM ELEMENATA IZ ZAPISNIKA OVLAŠTENOG INSTALATERA !
  

MONTAŽA PLINOMJERA G-4 i G-6

Po izvršenoj uplati po ponudi nazvat će Vas djelatnici GPZ-a radi obavijesti o montaži plinomjera i puštanju plina. Kako bi GPZ mogla montirati plinomjer i pustiti plin u obvezi ste imati pripremljeno barem jedno trošilo (bojler, plinsku peć).
Informacije za montažu možete dobiti na telefone:  6302-383 i 6302-439 u vremenu 8.00 do 9.30 i od 13,00 do 14,30.
 

MONTAŽA VELIKIH PLINOMJERA ( G-10 i VEĆI )

Po izvršenoj uplati potrebno je u Službi marketinga-Odjel ugovaranja i prodaje (tel. 6302 501 ) sklopiti Ugovor o prodaji plina, a za dogovor oko montaže brojila i puštanja plina informaciju možete dobiti na telefon  6302 379.


DEMONTAŽA BROJILA i/ili UMRTVLJENJE PLINSKOG KUĆNOG PRIKLJUČKA

 1. NA ŠTALTER 5 ILI 6 STRANKA VLASNIK NEKRETNINE (OSOBA NA KOJU GLASE RAČUNI POTROŠNJE) TREBA DONIJETI STANJE BROJILA I BROJ BROJILA ILI BROJ RAČUNA
 2. PODMIRITI SVA EVENTUALNA DUGOVANJA PO POTROŠNJI PLINA
 3. DOBITI NA ŠALTERU 5 ILI 6 POTRVRDU DA NEMA DUGOVANJA I DA JE MOGUĆE IZVRŠITI SKIDANJE I POHRANU BROJILA
 4. NA ŠALTERIMA OD 10 DO 15 ZATRAŽITI PONUDU ZA
  - DEMONTAŽU I POHRANU BROJILA (po uplati ponude možete na tel naveden na ponudi dogovoriti termin demontaže)
  - DEMONTAŽU I POHRANU BROJILA I UMRTVLJENJE PLINSKOG KUĆNOG PRIKLJUČKA
Centar za potrošače:Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb
 • radnim danom od 7.30 do 14.30 sati
Telefoni: 6302 473, 6302 466, 6302 424, 6302 397, 6302 585
Faks: 6302 587
E-mail: info@plinara-zagreb.hr

Punionica stlačenog plina: Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb
 • radnim danom od 7.00 do 19.00 sati
ZAHTJEVI- DOWNLOAD